Igre o biodiverziteti za otroke

ZAČETI JE POTREBNO Z NAJMLAJŠIMI

Naša prihodnost je odvisna od generacij, ki prihajajo za nami. V projektu Life Naturaviva se tega še kako dobro zavedamo, zato smo pripravili številne dejavnosti, ki otroke spodbujajo k opazovanju, spoznavanju in ohranjanju pestrosti življenja.

V zloženki Čudovita pestrost živega vrtčevskim otrokom predstavimo biotsko pestrost, njen izjemen pomen, vzroke zaradi katerih izginja in ukrepe varovanja. Znotraj zloženke smo podali predloge za pogovore in dejavnosti, ki vzgojiteljicam olajšajo celoten učni proces. Da pa bi delo ozaveščanja potekalo zares gladko, smo zloženki dodali še dodatno razlago predlaganih tem za pogovor.

Najbolj učinkovit način učenja je preko igre. Sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo smo pripravili Igro o pestrosti vrst, znotraj katere otroci spoznajo osem vrst organizmov. Njihovih značilnosti in posebnosti se naučijo preko fotografij in pogovora. Igri smo dodali tudi pobarvanke, da lahko otroci še natančneje spoznajo predstavljene organizme in svoje izdelke tudi razstavijo. Druga igra, ki smo jo pripravili, nosi naslov Gojišče deževnikov. Otroci z izdelavo lastnega gojišča deževnikov spoznajo pomen bitij, ki živijo v zemlji in premeščanja snovi v naravi. Preko skrbi za žive živali pa se naučijo tudi odgovornosti do živih bitij ter njihovega pomena za ljudi in naravo.

Sodelavci z Inštituta Lutra pa so pripravili še dodatnih 11 iger za otroke, ki jih izvajamo zunaj. Igre otroke vodijo skozi gozd, kjer ugotavljajo njegovo kakovost, določajo starost drevesom ter njihov obseg, se spoznavajo z različnimi oblikami listov in drevesnega lubja ter raziskujejo raznolikost dreves preko svojih čutil. Otroci se naučijo slediti živalim in spoznavajo kako se živali premikajo. Pokukajo v življenja netopirjev, vešč in veveric ter s tipanjem ugotavljajo kakšen občutek imajo posamezni naravni materiali, ki jih najdemo v gozdu. Bogato pestrost narave pa odkrivajo tudi z lovom na zaklad.

Dejavnosti so namenjene različnim starostnim skupinam, saj želimo ponesti znanje o pomenu biotske pestrosti do vseh otrok in tako zagotoviti, da bo biodiverziteta živela naprej. Vse predstavljene igre in materiale najdete na tej povezavi.

Besedilo je pripravila Mojca Pibernik, avtor zgornjih fotografij je Davorin Tome.