Plakat Divje čebele

Skupaj z Mestno občino Ljubljana smo natisnili plakate o divjih čebelah in drugih divjih opraševalcih. V Sloveniji je bilo do sedaj najdenih več kot 500 vrst čebel. Divji opraševalci, kamor spadajo čebele in čmrlji so pomembni tako za ohranjanje biodiverzitete kot pridelavo hrane.

Magična narava 2017

Katalog najboljših fotografij z mednarodnega natečaja naravoslovne fotografije Magična narava 2017 (B.7) predstavlja najboljše fotografije iz šestih kategorij: Sesalci, Ptiči, Druge živali, Rastline, Naravna krajina in Človek in narava. Tekmovanje je organiziralo Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije.

Promocijski plakat za šole

Za promocijo projektnih dejavnosti za osnovnošolce smo pripravili promocijskih plakat in ga razdelili po šolah (B.3). Motiv predstavlja našo zelo barvito vrsto ptičev – čebelarja (Merops apiaster). Plakate bomo razdelili po šolah po državi.

Komunikacijska strategija

Prvo leto projekta smo posvetili pripravi komunikacijske strategije projekta (A.1). Strategija je plod skupnega dela vseh sodelavcev projekta saj smo vsebine pilili na dveh delavnicah pod usmerjenim vodstvom in nasveti Špele Polak, strokovnjakinje iz področja komuniciranja v naravovarstvu.

Novičnik za gospodinjstva na Goričkem

Prva številka novičnika za gospodinjstva na območju Javnega zavoda Krajinski park Goričko je posvečena biodiverziteti v gozdu (D.1). Prejelo ga bo več kot 8.300 gospodinjstev, uporabljali pa ga bomo tudi na različnih dogodkih in stojnicah našega projekta.

Prosojnice za predavanje o biodiverziteti

Pripravili smo PowerPoint prosojnice o biodiverziteti, ki so namenjene izobraževanju (B.1). Vsebina prosojnic vključuje informacije o biodiverziteti na splošno in v Sloveniji. Prosojnice so na voljo za uporabo v izobraževalne namene brezplačno in z navedbo avtorjev.

Mestni plakati o biodiverziteti – pri nas

Kampanja na mestnih plakatih je namenjena promociji biodiverzitete (B.1). S prvimi motivi želimo javnosti predstaviti pojem biodiverziteta. Prva različica plakata je sestavljena iz motivov živalstva in rastlinstva iz našega domačega okolja.

Mestni plakati o biodiverziteti – po svetu

Druga različica mestnega plakata predstavlja biodiverziteto, ki obstaja na vseh koncih našega planeta. Vključili smo fotografije iz različnih ekosistemov in kontinentov. Plakati bodo razobešeni po različnih mestih po Slovenija ob različnih časovnih obdobjih v času projekta.

Mestni plakati o biodiverziteti – v vodi

Tretjo različico mestnega plakata smo namenili vodnim organizmom. Predstavlja različne vrste, od sladkovodnih do morskih, od takšnih, ki celo življenje preživijo v vodi, do drugih, ki se tam pojavljalo le občasno.

Promocijski materiali

Pripravili smo prve promocijske materiale projekta (D.1): pisala (iz recikliranih materialov in lesa), kape, majice in magnete. Magnete so izdelali Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič in predstavljajo pet sporočilnih vrst projekta.

Pobarvanka »Varuh zakladov Ljubljanskega barja«

Pobarvanka z živalskimi in rastlinskimi motivi vrst, ki živijo na Ljubljanskem barju, je namenjena predstavitvi biotske pestrosti najmlajšim. V Krajinskem parku Ljubljansko barje jo bomo razdeljevali v vrtcih, šolah in na različnih prireditvah.

TNP – Vodnik za mlade

Vodnik za mlade obiskovalce Triglavskega narodnega parka je namenjen otrokom, da na preprost in razumljiv način izvedo veliko novega o fantastični raznolikosti življenja – biodiverziteti. Časopis je prejelo že več kot 7000 otrok iz 39 osnovnih in podružničnih šol, na voljo pa je tudi v info centrih parka.

Mestni plakati o pomenu biodiverzitete – hrana

Nadaljujemo s kampanjo na mestnih plakatih, ki je namenjena promociji biodiverzitete (B.1). Z drugimi motivi želimo javnosti predstaviti pomen biodiverzitete za ljudi. Ali ste vedeli, da je od opraševanja žuželk je odvisna kar tretjina naše prehrane?

Mestni plakati o pomenu biodiverzitete – voda

Nadaljujemo s kampanjo na mestnih plakatih, ki je namenjena promociji biodiverzitete (B.1). Z drugimi motivi želimo javnosti predstaviti pomen biodiverzitete za ljudi. Potočni rak je lahko indikator čiste vode, katero potrebujemo tudi mi.

Mestni plakati o pomenu biodiverzitete – zrak

Nadaljujemo s kampanjo na mestnih plakatih, ki je namenjena promociji biodiverzitete (B.1). Z drugimi motivi želimo javnosti predstaviti pomen biodiverzitete za ljudi. Ali ste vedeli, da tri drevesa sprostijo približno 300 kg kisika na leto, kar zadostuje za dihanje enega človeka?

2. Novičnik za gospodinjstva na Goričkem

Druga številka novičnika je posvečena biodiverziteti vrtov in sadovnjakov. Zaradi bližine domovanju ljudi sta pogosto spregledana kot življenjski prostor rastlin in živali, čeprav po pomenu nikakor ne zaostajata za drugimi življenjskimi prostori. Predstavitev biodiverzitete dodatno dopolnjuje kratek povzetek predavanj dveh gostujočih strokovnjakov.

Brošura o biodiverziteti – SLO

Biodiverziteta in njen pomen za človeštvo sta premalo prepoznani vrednoti in zato premalo cenjeni. Izdali smo brošuro, da bi biodiverziteto približali vsem, ki jo še premalo poznajo. Pomembno je, da se zavedamo, da biodiverziteto potrebujemo in katere nevarnosti ji pretijo. Skupaj jo bomo lažje varovali.

Brošura o biodiverziteti – ANG

Brošuro o biodiverziteti »Moja, tvoja, naša biodiverziteta« smo pripravili tudi v angleški različici, ki je na voljo le v elektronski obliki.

Biodiverziteta na razstavnih panojih

Slovenija se ponaša z visoko biodiverziteto tudi zaradi stičišča štirih geografskih regij na našem območju. Razstavo sestavlja 10 panojev, ki predstavljajo biodiverziteto različnih ekosistemov. Vsak ekosistem je samosvoj življenjski prostor s svojimi značilnostmi. Prepoznaven pečat mu daje biodiverziteta.

SLOVENIJA, EVROPSKI BIOTSKI PARK – barvanka za nekoliko večje radovedneže

Bogato biotsko pestrost naše dežele bodo radovedneži lahko spoznavali na aktiven način: z barvanjem rastlin in živali različnih življenjskih okolij, od alpskega visokogorja do nižinskih gozdov ob Muri. Barvanje bo pestro, kot je pester naš živi svet, hkrati pa zabavno in poučno. Ilustracije je narisal Vasja Koman.

Broška projekta Life Naturaviva z vidro

Razkošje življenja na planetu v vseh oblikah in medsebojnih povezavah – to je BIODIVERZITETA, RAZNOŽIVOST. Brez nje ni zraka, ki ga dihamo, brez nje ni vode, ki jo pijemo in ni hrane, ki jo jemo. Je čmrlj na češnjevem cvetu, je deževnik v zemlji, škrjanec nad poljem in pisanec v potoku. Je tudi vidra, ki v jutranjem svitu prečka sipino in v pesku pusti svoj podpis. Podpišimo zavezo o ohranjanju biotske pestrosti. Podpišimo življenje.

Magična narava 2018

Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije je organiziralo Mednarodni natečaj naravoslovne fotografije Magična narava 2018 (B.7). V katalogu so zbrane najboljše fotografije, ki so razdeljene na šest kategorij: Sesalci, Ptiči, Druge živali, Rastline, Pokrajina in Človek in narava.

Zloženka Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki

Biodiverziteta je naš zaveznik pri pridelavi hrane, saj bosta nadaljnji razvoj in blagostanje naše družbe odvisna od tega, kako učinkovito bomo znali uskladiti pridelovanje hrane in ohranjanje biodiverzitete. KGZS je zato v sodelovanju z NIB v zloženki prikazal ključne elemente kmetijske krajine in pomen ohranjanja biodiverzitete za kmetijstvo.

Zloženka Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki – ANG

Zloženko Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki smo pripravili tudi v angleški različici, ki je na voljo le v elektronski obliki.

Odkrivamo svet opraševanja v Botaničnem vrtu

Zloženka Odkrivamo svet opraševanja povzema vsebino učnih tabel, ki smo jih v okviru našega projekta postavili v Botaničnem vrtu kot učno pot o rastlinah in opraševalcih (B.6). Zgibanke bomo ob obisku vrta razdeljevali šolam in vrtcem, uporabljali jih bomo tudi na različnih dogodkih in stojnicah našega projekta.

Odkrivamo svet opraševanja v Botaničnem vrtu – ANG

Zloženko Odkrivamo svet opraševanja smo pripravili tudi v angleški različici. Obe različici zloženke sta bili natisnjeni v 5000 izvodih.

Učni listi za osnovne in srednje šole v Botaničnem vrtu

Za pomoč pri raziskovanju učne poti o rastlinah in opraševalcih v Botaničnem vrtu (B.6) smo pripravili učne liste za učence osnovnih in srednjih šol. Učne liste uporabljamo pri vodenih ogledih, primerni pa so tudi za samostojno raziskovanje učne poti.

Prosojnice o biodiverziteti za predavanja v osnovnih šolah

Pripravili smo PowerPoint prosojnice o biodiverziteti, ki so namenjene predavanjem v osnovnih šolah (B.3). Vsebina prosojnic vključuje informacije o tem kaj je biodiverziteta. Prosojnice so na voljo za uporabo v izobraževalne namene brezplačno in z navedbo avtorjev.

Zloženka Grajska pot Podsreda

Zloženka Grajska pot Podsreda je nastala ob ureditvi nove učne poti v Kozjanskem parku v okviru našega projekta. V zloženki je zemljevid z označeno potjo in informativnimi tablami, s pomočjo katerih boste raziskovali izjemno biotsko pestrost in bogato kulturno dediščino tega območja.

Ljubljansko barje na poštnih znamkah

V publikaciji Ljubljansko barje na poštnih znamkah je predstavljena zgodba o barjanski pokrajini skozi znamke, ki jih je v preteklih letih izdala Pošta Slovenije. Na njih so motivi rastlinskih in živalskih vrst, značilnih za Barje, poleg tega pa tudi motivi bogate kulturne dediščine in pomembnih osebnosti, ki so jo ustvarjali, o njej pisali ali bili kako drugače z njo povezani. Publikacijo je izdal Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje v 1.000 izvodih.

Zelena infrastruktura – podpora biodiverziteti

Tudi urbano okolje lahko ob primerni ozelenitvi in njenem vzdrževanju nudi življenjsko okolje tako rastlinam kot živalim. V knjižici Zelena infrastruktura – podpora biodiverziteti boste izvedeli kaj vse predstavlja zeleno infrastrukturo v urbanem okolju, kakšen je njen pomen ter kako s pravilnimi ukrepi biodverziteto ohraniti ali jo celo povečati.

Zelena infrastruktura – podpora biodiverziteti – ANG

Zloženko Zelena infrastruktura – podpora biodiverziteti smo pripravili tudi v angleški različici, ki je na voljo le v elektronski obliki.

Učni listi za osnovne in srednje šole za učno pot o biodiverziteti in kmetijstvu

Za pomoč pri raziskovanju učne poti »Kmetijstvo in biodiverziteta na skupni poti« v Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma (B4.1) smo pripravili učne liste za učence osnovnih in srednjih šol. Učne liste uporabljamo pri vodenih ogledih, primerni pa so tudi za samostojno raziskovanje učne poti.

Predavanje o biodiverziteti za kmete in vrtičkarje

Pripravili smo PowerPoint prosojnice o biodiverziteti, ki so namenjene predavanjem za kmete in vrtičkarje (B5). Prosojnice so na voljo za uporabo v izobraževalne namene brezplačno in z navedbo avtorjev.

TNP – vodnik za mlade 2019

Izšla je nova številka vodnika za mlade obiskovale Triglavskega narodnega parka. Otrokom na preprost in razumljiv način predstavlja tematike vezane na Triglavski narodni park in biodiverziteto v njem. Časopis je prejelo več kot 7000 učencev skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, delili smo ga na sejmu Narava zdravje in ob obiskih drugih šol v naših info centrih, kjer je na voljo.

Informativne table za učno pot o biodiverziteti in kmetijstvu

Pripravili smo 11 informativnih tabel za učno pot pomoč pri raziskovanju učne poti »Kmetijstvo in biodiverziteta na skupni poti« v Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma (B4.1). Na njih so zbrane informacije o biodiverziteti, cvetočih travnikih, travniških sadovnjakih, mejicah in ekosistemskih storitvah pomembnih za kmetijstvo.

Informativne table na travniku v Rojah

Table postavljene na travniku v Rojah obiskovalcu podajo osnovne informacije zakaj je omenjeni travnik poseben, zakaj so travniki v naravi ogroženi in kako lahko s pravilnim upravljanjem biodiverziteto travnikov ohranimo ali celo povečamo. Medtem, ko je na eni izmed tabel konkretneje izpostavljena rastlinska pestrost tega travnika z nekaterimi najbolj zanimivimi vrstami, je na drugi predstavljena živalska pestrost in pomen cvetočih travnikov za opraševalce.

Knjižne kazalke

Na kazalkah za knjige smo predstavili nekatere že znane ilustrirane podobe iz pobarvanke Varuh zakladov Ljubljanskega barja ter jim na drugi strani dodali kratke opise vrst. Izdali smo tudi kazalke z barvnimi ilustracijami štirih letnih časov na Ljubljanskem barju, na katerih predstavljamo nekatere vrste, ki jih najdemo na Barju. Skupaj je bilo izdanih 10 različnih motivov kazalk.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije »se strinjam« se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close