Naslov projekta (SLO): Biodiverziteta – umetnost življenja

Naslov projekta (ANG): Biodiversity – Art of life

Akronim: LIFE NATURAVIVA

Številka: LIFE16 GIE/SI/000711

Trajanje: 04. 09. 2017 – 31. 08. 2022

Vrednost: 2.482.242 EUR

60 % (1.473.385 EUR) sofinancira Evropska komisija preko finančnega mehanizma LIFE

10 % (244.561 EUR) sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS

30 % (764.296 EUR) sredstev zagotavljajo projektni partnerji sami in z drugimi sofinancerji

 

Glavni prijavitelj in vodilni partner:

Nacionalni inštitut za biologijo

Partnerji:

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Triglavski narodni park 

Kozjanski park

Notranji regijski park

Krajinski park Goričko

Krajinski park Ljubljansko barje

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kontakti:

Nacionalni inštitut za biologijo,

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: life.naturaviva@nib.si

Telefon: 0592 32 745

Na spletu:

Spletna stran: www.naturaviva.si

Facebook: www.facebook.com/life.naturaviva/

YouTube: www.youtube.com/channel/UCAHW3Sl3LZ6cAQ502xJSraQ

Kratek opis projekta je na voljo tukaj.

Kratka predstavitev vsebine projekta je na voljo tukaj.