Dobri logotipi imajo zgodbo.
Kakšna je zgodba logotipa projekta Life Naturaviva?

Zgodba logotipa Life Naturaviva se prične z genezo. Kot so se v pradavnini iz primordialne zmesi razvila raznovrstna bitja, tako iz črke ’L’ besede ’LIFE’ (življenje) kot izvora, izhaja mavrična pahljača, ki z barvami ponazarja raznoživost.

Tako kot se barve mavrice po neki logiki dopolnjujejo, prelivajo ena v drugo, obstaja tudi v živi naravi soodvisnost. Če bi bila mavrica življenja popolna, potem se s problemom biodiverzitete bržkone ne bi ukvarjali. Človekovo poseganje v naravni red je povzročilo vrzeli v biodiverziteti in s tem otežilo in ponekod tudi že onemogočilo njene samodejne procese. Z drugimi besedami: mavrici smo odvzeli katero od barv in jo s tem okrnili. To ni več mavrica, kakršna bi morala biti, kar ponazarja manjkajoča barva v pahljači.

Življenje ni nekaj statičnega, je nenehno teženje k ravnovesju. Zato tudi znak ni statičen, temveč se, nagnjen v prostor (in — simbolično — čas), skuša obdržati na svojem težišču.

Živimo in delujmo torej tako, da vrzeli v mavrici ne bomo več povzročali in bo pahljača življenja zopet popolna in uravnotežena. To je umetnost življenja.

Besedilo: Zvone Kosovelj, oblikovalec