Začetna javnomnenjska raziskava

Ne glede na to, da je Slovenija v evropskem merilu država z izjemno visoko biodiverziteto in da pri nas živijo vrste organizmov, ki ne živijo nikjer drugje na svetu, smo razlog za prijavo našega projekta našli v zaskrbljujočem spoznanju, da se Slovenci slabo zavedamo pomena biodiverzitete in kako jo ogrožamo. To so pokazali rezultati Eurobarometra (Special Eurobarometer 436, 2015) in naše začetne javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena jeseni 2017 na vzorcu 1000 prebivalcev Slovenije z enakomerno zastopanostjo vzorca po spolu, starosti, regijah in izobrazbi. Končno poročilo najdete tukaj.