Začetna javnomnenjska raziskava

Ne glede na to, da je Slovenija v evropskem merilu država z izjemno visoko biodiverziteto in da pri nas živijo vrste organizmov, ki ne živijo nikjer drugje na svetu, smo razlog za prijavo našega projekta našli v zaskrbljujočem spoznanju, da se Slovenci slabo zavedamo pomena biodiverzitete in kako jo ogrožamo. To so pokazali rezultati Eurobarometra (Special Eurobarometer 436, 2015) in naše začetne javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena jeseni 2017 na vzorcu 1000 prebivalcev Slovenije z enakomerno zastopanostjo vzorca po spolu, starosti, regijah in izobrazbi. Končno poročilo najdete tukaj.

Ponovitvena javnomnenjska raziskava

 

V okviru akcije C.3 smo ponovili začetno javnomnenjsko raziskavo o stališču prebivalcev Slovenije ter njihovem poznavanju problematike, vezane na pomen biodiverzitete v naravnem okolju. Obe raziskavi je za Nacionalni inštitut za biologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja znotraj Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Začetna raziskava je bila izvedena med oktobrom in decembrom 2017, ponovitvena pa čez približno 4 leta in pol, maja in junija 2022, obakrat na vzorcu okoli 1000 prebivalcev Slovenije. Primerjava med odgovori iz raziskave opravljene leta 2017 in odgovori dobljenimi ob skorajšnjem koncu projekta nam dajejo uvid v spremembe v stališčih in uspešnosti projektnih aktivnosti. Končno poročilo ankete narejene 2022 najdete tukaj.