Biodiverziteta je pestrost življenja na Zemlji v vseh najrazličnejših oblikah, od bakterij in gliv do rastlin in živali. Tudi ljudje smo del biodiverzitete. Biodiverziteta pa ni le raznolikost živih vrst, je tudi raznolikost znotraj posameznih vrst – njihova genska pestrost in je tudi vsa pestrost ekosistemov, kjer te vrste prebivajo.

Biodiverziteta, kot jo poznamo danes, je nastala v milijardah let razvoja življenja. Pomembna značilnost biodiverzitete je izjemna povezanost organizmov, ki sami ne bi mogli preživeti, skupaj pa sestavljajo edinstven preplet, ki odločilno vpliva na razmere na našem planetu.

Na svetu je bilo doslej opisanih okoli 1,2 milijona vrst živali, od tega skoraj milijon žuželk in okoli 300.000 vrst višjih rastlin. Več kot polovica vrst sploh še ni odkritih! Slovenija se ponaša z eno največjih biodiverzitet v Evropi. Po doslej znanih podatkih živi pri nas okoli 21.000 vrst živali (od tega okoli 18.000 vrst žuželk) in okoli 3.000 vrst višjih rastlin.

Posebej visoka je biodiverziteta kraških jam s kar 200 vodnimi in 150 kopenskimi vrstami. Pet slovenskih jamskih sistemov se je uvrstilo med 20 najbogatejših na svetu!