Botanični vrt, košček narave v centru Ljubljane, je najstarejša znanstveno-izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem pri nas in kulturni spomenik. Je del čebelje poti, ki skrbi za ohranjanje kranjske sivke in čebelarjenja v Ljubljani. Pomemben je za ohranjanje rastlinskih vrst in njihovih rastišč, okoljsko vzgojo, raziskave, etnobotaniko in razvoj turizma. V vrtu in naravi nabiramo semena, izdajamo seznam semen Index seminum in hranimo semensko banko. Raziskujemo in vzgajamo rastline, ki so v naravi ogrožene ali so v Sloveniji izumrle. Tudi ena najbolj zanimivih rastlin vrta, Fleischmannov rebrinec, je v naravi izumrla in se ohranila le v vrtu. Posvetili smo ji naravoslovno učno pot, ki povezuje Botanični vrt in Ljubljanski grad. Rastline varujemo tudi v naravi. V Rojah enkrat na leto kosimo suhi travnik, da ohranjamo izjemno pestrost rastlin. V okviru projekta bomo raziskali in predstavili pestrost rastlin in opraševalcev v vrtu in na suhih travnikih, vzpostavili bomo novo učno pot, ki bo obravnavala pestrost in pomen biodiverzitete na suhih travnikih, ter dopolnjevali svojo izobraževalno vlogo med šolsko mladino in splošno javnostjo.

mag. Blanka Ravnjak

mag. Blanka Ravnjak

dr. Jože Bavcon

dr. Jože Bavcon

Maja Tomšič

Maja Tomšič