10 Partner

Razvrsti po

Z raziskovanjem vidrinega življenja in razširjenosti vrste v naravi skušamo bolje razumeti njeno vlogo in soodvisnost vrst v naravnih vodnih ekosistemih. Oboroženi z znanjem lahko…

Pot ilegalcev 17, 1000 Ljubljana

Triglavski narodni park je bil ustanovljen leta 1981. Osnovni cilj in namen Triglavskega narodnega parka je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanju…

Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Planinski vrhovi z dih jemajočimi razgledi, pisani travniki, presihajoče Cerkniško jezero, naravni mostovi Rakovega Škocjana, mističen podzemni svet, kristalno čisti potočki in…

Tabor 42, 1380 Cerknica

Kozjanski regijski park, pokrajina na vzhodu Slovenije, je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji ter predstavlja mozaik predalpskega Posavskega hribovja,…

Podsreda 45, 3257 Podsreda

Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja z zavarovanim območjem narave in območjem Natura 2000 Goričko v mreži evropsko varovanih območij Natura 2000. Sedež uprave in središče…

Grad 191, 9264 Grad

Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB) je bil ustanovljen leta 2008 z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska…

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (GRM) sestavljajo Srednja kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna…

Sevno 13, 8000 Novo mesto

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je nevladna krovna organizacija vseh fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v Republiki…

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Botanični vrt, košček narave v centru Ljubljane, je najstarejša znanstveno-izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem pri nas in kulturni spomenik. Je del čebelje poti, ki…

Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana