Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (GRM) sestavljajo Srednja kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center, ki upravlja šolsko lastnino, gozdna in kmetijska zemljišča, restavracijo ter trgovine z lokalno hrano. Znotraj GRM deluje tudi Razvojno-raziskovalni inštitut kot stičišče za regionalni razvoj na področju kmetijstva, predelave hrane, razvoja podeželja, varstva narave, kulturne in naravne dediščine ter kulinarike in turizma. GRM izobražuje skupno 1.200 dijakov in študentov na sekundarni stopnji ter na terciarni stopnji (kratki cikel). S praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem na različnih področjih dijaki in študentje prenašajo in utrjujejo pridobljeno teoretično znanje neposredno v prakso. GRM spodbuja dijake in študente k iskanju možnosti za ustvarjanje lastnega delovnega mesta na podeželju ali k samozaposlitvi. GRM dosega mednarodno mobilnost strokovnjakov in študentov.

GRM bo v projektu vključen predvsem v dejavnosti povezane z biodiverziteto v (kmetijskih) srednjih šolah in mreženje.

Helena Jurše Rogelj

dr. Mateja Colarič Bajc

dr. Mateja Colarič Bajc

Barbara Turk

Barbara Turk