Triglavski narodni park je bil ustanovljen leta 1981. Osnovni cilj in namen Triglavskega narodnega parka je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti neživega sveta. Park obsega 840 kvadratnih kilometrov, to je kar štiri odstotke površine Slovenije. Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta načrtuje mehke aktivnosti za ciljne skupine s področja šolstva, turizma in kmetijstva ter najširše javnosti. V sodelovanju s partnerji bo organiziral številne dogodke, razstave in delavnice, pripravil različne publikacije, nadgrajena bodo digitalna orodja – vključno z vzpostavitvijo pedagoške platforme TNP in animiranim filmom. Nadgradili bomo informacijske točke v osnovnih šolah na območju parkovnih občin. Organizirali bomo poletne naravoslovne tabore za osnovnošolce pa tudi številne ekskurzije in delavnice za turistični in kmetijski sektor.

1 Prihajajoči dogodki

Razvrsti po

Vabimo vas na predavanje o projektu LIFE Lynx, po katerem si boste lahko ogledali film Risova pot. Dogodek pripravljajo sodelavci pri projektu LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Biotehniške fakultete.   27.02.2020 / Zelena hiša Kobarid, Trg svobode 16, ob 18.00   Več o filmu: »Risova pot« – dokumentarni film o naselitvi risov leta 1973 v severne Dinaride. Ris je bil v preteklosti prisoten na celem območju Slovenije, nato pa je v začetku 20. stoletja zaradi pretiranega lova, izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena izumrl. Leta 1973 so lovci v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov s Slovaške. Za tedanje razmere je bila naselitev velik podvig, ki je zahteval veliko mero osebne predanosti in prostovoljnega dela delovnih ljudi z jasno vizijo: vrniti naravi nekaj, kar je nekoč iz le-te izginilo. Naselitev se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi in risi so se kmalu iz Slovenije razširili v sosednje države (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija in Avstrija). Dokumentarni film »Risova pot« je poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da največja evropska mačka še vedno živi v naših gozdovih. Od naselitve risov je minilo 45 let in spet smo postavljeni pred vprašanje: »Ali želimo risa v naših gozdovih?«. […]

Majda Odar

Majda Odar

vodja Informacijsko izobraževalne službe