Triglavski narodni park je bil ustanovljen leta 1981. Osnovni cilj in namen Triglavskega narodnega parka je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti neživega sveta. Park obsega 840 kvadratnih kilometrov, to je kar štiri odstotke površine Slovenije. Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta načrtuje mehke aktivnosti za ciljne skupine s področja šolstva, turizma in kmetijstva ter najširše javnosti. V sodelovanju s partnerji bo organiziral številne dogodke, razstave in delavnice, pripravil različne publikacije, nadgrajena bodo digitalna orodja – vključno z vzpostavitvijo pedagoške platforme TNP in animiranim filmom. Nadgradili bomo informacijske točke v osnovnih šolah na območju parkovnih občin. Organizirali bomo poletne naravoslovne tabore za osnovnošolce pa tudi številne ekskurzije in delavnice za turistični in kmetijski sektor.

Majda Odar

Majda Odar

vodja Informacijsko izobraževalne službe

Nina Rimahazi

Nina Rimahazi

projektna sodelavka