Kozjanski regijski park, pokrajina na vzhodu Slovenije, je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji ter predstavlja mozaik predalpskega Posavskega hribovja, gričevja in ravnic ob Sotli. Visoka stopnja biodiverzitete uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj večji del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja Natura 2000. Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata pod zaščito Unesca (program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera).

V sklopu projekta Life Naturaviva bomo v Kozjanskem parku vzpostavili 2 km dolgo interaktivno grajsko učno pot o biodiverziteti, izdali publikacijo z zanimivimi okoljskimi zgodbami, postavili razstavo naravoslovnih fotografij na prostem, organizirali poletni grajski kino na prostem s filmi z naravovarstveno vsebino, izvajali predavanja in naravoslovne izobraževalne dneve ter promocijo biodiverzitete na različnih dogodkih.

1 Prihajajoči dogodki

Razvrsti po

V petek, 21. maja 2021 bomo v okviru praznovanja 40-letnice Kozjanskega regijskega parka in Evropskega dneva Nature 2000 na gradu Podsreda postavili zunanjo fotografsko razstavo »Biotska pestrost je ogrožena«, kjer bodo na 10 velikih obojestranskih panojih predstavljena nasprotja, ki prikazujejo pozitivne in negativne posege človeka v naravo. Uradno odprtje razstave bo ob Poletni muzejski noči, 19.6.2021. Avtorica fotografij je Polona Gorišek. Razstava bo na ogled do 31. marca 2022.  

Tatjana Kotnik

Tatjana Kotnik

višja naravovarstvena svetovalka

Nina-Klavdija Gabron

Nina-Klavdija Gabron

naravovarstvena sodelavka