Kozjanski regijski park, pokrajina na vzhodu Slovenije, je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji ter predstavlja mozaik predalpskega Posavskega hribovja, gričevja in ravnic ob Sotli. Visoka stopnja biodiverzitete uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj večji del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja Natura 2000. Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata pod zaščito Unesca (program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera).

V sklopu projekta Life Naturaviva bomo v Kozjanskem parku vzpostavili 2 km dolgo interaktivno grajsko učno pot o biodiverziteti, izdali publikacijo z zanimivimi okoljskimi zgodbami, postavili razstavo naravoslovnih fotografij na prostem, organizirali poletni grajski kino na prostem s filmi z naravovarstveno vsebino, izvajali predavanja in naravoslovne izobraževalne dneve ter promocijo biodiverzitete na različnih dogodkih.

1 Prihajajoči dogodki

Razvrsti po

1.avgusta 2022 smo na gradu Podsreda postavili veliko zunanjo razstavo o invazivnih vrstah, ki jo gostimo iz KP Goričko. Gre za razstavo  z naslovom ”Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede”. Z razstavo želimo obiskovalcem predstaviti najpogostejše invazivne tujerodne vrste, ki jih najdemo  v Sloveniji in tudi tiste, ki se lahko potencialno razširijo. Namen razstave je povečati njihovo prepoznavnost, opozoriti na vplive, ki jih povzročajo v lokalnih ekosistemih ter ukrepe s katerimi lahko preprečimo njihovo nekontrolirano širjenje. Ta dan smo objavili tudi spletni prispevek o invazivnih vrstah v Kozjanskem parku in zraven tudi nekaj utrinkov iz razstave.

Tatjana Kotnik

Tatjana Kotnik

višja naravovarstvena svetovalka

Nina-Klavdija Gabron

Nina-Klavdija Gabron

naravovarstvena sodelavka