Kozjanski regijski park, pokrajina na vzhodu Slovenije, je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji ter predstavlja mozaik predalpskega Posavskega hribovja, gričevja in ravnic ob Sotli. Visoka stopnja biodiverzitete uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj večji del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja Natura 2000. Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata pod zaščito Unesca (program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera).

V sklopu projekta Life Naturaviva bomo v Kozjanskem parku vzpostavili 2 km dolgo interaktivno grajsko učno pot o biodiverziteti, izdali publikacijo z zanimivimi okoljskimi zgodbami, postavili razstavo naravoslovnih fotografij na prostem, organizirali poletni grajski kino na prostem s filmi z naravovarstveno vsebino, izvajali predavanja in naravoslovne izobraževalne dneve ter promocijo biodiverzitete na različnih dogodkih.

Tatjana Kotnik

Tatjana Kotnik

višja naravovarstvena svetovalka

Nina-Klavdija Gabron

Nina-Klavdija Gabron

naravovarstvena sodelavka