Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja z zavarovanim območjem narave in območjem Natura 2000 Goričko v mreži evropsko varovanih območij Natura 2000.

Sedež uprave in središče za obiskovalce KPG ter Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség je v gradu Grad. Tu zaposleni ozaveščajo obiskovalce, nudijo nasvete za naravi prijazno ravnanje in namige za pobeg v naravo. Posebno pozornost namenjajo izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje vrstno pestrih travnikov, senožetnih sadovnjakov, mejic in voda. Kulturna krajina, ohranjena zaradi obmejne lege in odmaknjenosti, je drobno členjen življenjski prostor raznoterih živih bitij. Slikovitost izvira iz obdelave tal, prilagojene površju, zgradbi podtalja in vplivom podnebja. Pomemben projektni dosežek bo potujoča razstava za postavitev na prostem. V okviru projekta bomo pripravili tudi načrt za interpretacijo narave KPG, ki bo vključeval akcijo “Raznoživ ograček na Goričkon”, dneve v naravi za učence vseh starosti, študijske izlete ter povabilo ljudem k odkrivanju vedenja o raznoživosti narave, kjer se skriva umetnost življenja.

1 Prihajajoči dogodki

Razvrsti po

Življenjski pestrosti oziroma biotski raznovrstnosti življenja pravimo biodiverziteta in vse večkrat tudi raznoživost. Slovenija namreč sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Poznamo okoli 25.000 vrst živih bitij, verjetno pa na našem ozemlju živi vsaj še enkrat toliko doslej nepoznanih vrst. Razstava velikih fotografij o Biodiverziteti Slovenije je na ogled ob stavbi paviljona EXPANO ob Soboškem jezeru, ki se nahaja ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), le streljaj od Murske Sobote. Obiskovalce vabimo k ogledu fotografij zanimivih živalskih in rastlinskih vrst, ki pričajo o bogati pestrosti pokrajin Slovenije. Na 40 fotografijah je predstavljen le delček našega čudovitega bogastva narave, saj na eni sami razstavi, naj je še tako obsežna, ni mogoče predstaviti vseh rastlin, vseh ptic ali vseh hroščev, kaj šele celotno biodiverziteto Slovenije. Razstavo je v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, biodiverziteta – umetnost življenja, pripravil Nacionalni inštitut za biologijo.

Gregor Domanjko

Gregor Domanjko

visoki naravovarstveni svetnik

Mojca Podletnik

Mojca Podletnik

naravovarstvena nadzornica

Nataša Moršič

Nataša Moršič

naravovarstvena sodelavka

Kristjan Malačič

Kristjan Malačič

naravovarstveni nadzornik

Tomaž Koltai

Tomaž Koltai

naravovarstveni sodelavec