Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja z zavarovanim območjem narave in območjem Natura 2000 Goričko v mreži evropsko varovanih območij Natura 2000.

Sedež uprave in središče za obiskovalce KPG ter Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség je v gradu Grad. Tu zaposleni ozaveščajo obiskovalce, nudijo nasvete za naravi prijazno ravnanje in namige za pobeg v naravo. Posebno pozornost namenjajo izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje vrstno pestrih travnikov, senožetnih sadovnjakov, mejic in voda. Kulturna krajina, ohranjena zaradi obmejne lege in odmaknjenosti, je drobno členjen življenjski prostor raznoterih živih bitij. Slikovitost izvira iz obdelave tal, prilagojene površju, zgradbi podtalja in vplivom podnebja. Pomemben projektni dosežek bo potujoča razstava za postavitev na prostem. V okviru projekta bomo pripravili tudi načrt za interpretacijo narave KPG, ki bo vključeval akcijo “Raznoživ ograček na Goričkon”, dneve v naravi za učence vseh starosti, študijske izlete ter povabilo ljudem k odkrivanju vedenja o raznoživosti narave, kjer se skriva umetnost življenja.

Gregor Domanjko

Gregor Domanjko

visoki naravovarstveni svetnik

Mojca Podletnik

Mojca Podletnik

naravovarstvena nadzornica

Nataša Moršič

Nataša Moršič

naravovarstvena sodelavka

Kristjan Malačič

Kristjan Malačič

naravovarstveni nadzornik

Tomaž Koltai

Tomaž Koltai

naravovarstveni sodelavec