Z raziskovanjem vidrinega življenja in razširjenosti vrste v naravi skušamo bolje razumeti njeno vlogo in soodvisnost vrst v naravnih vodnih ekosistemih. Oboroženi z znanjem lahko več storimo za ohranjanje vrste, njenega življenjskega okolja – voda in narave širše.
Narava je naša učiteljica in življenjska sopotnica. Vse, kar se o njej in od nje naučimo, skušamo z vidro kot sporočilno vrsto na različne načine približati najširšemu krogu ljudi. Zavedamo se, da je ohranjanje narave potrebno zato, ker je človeška vrsta pregloboko posegla vanjo. Kljub temu ima narava ogromno obrambno in samoobnovitveno moč. Med obema skrajnostma iščemo krhko ravnovesje.
Ker so naša prizadevanja iskrena, naravnana v korist narave, daljnoročno zato tudi človeške družbe, smo se odločili za neprofitno, od države in političnih struktur neodvisno delovanje. Narava bo razsodnik o naši uspešnosti.
Projekt LIFE NATURAVIVA je tudi naš »otrok«. Sodelovali smo pri njegovem spočetju in se veselili rojstva; skrbimo za administrativno urejenost projekta; srečevali nas boste pri številnih komunikacijskih aktivnostih, pri pripravi knjige in filma o biodiverziteti Slovenije, predvsem pa pri dogodkih, kjer se narava prepleta s kulturo in umetnostjo.

Marjana Hönigsfeld Adamič

Marjana Hönigsfeld Adamič

Tatjana Gregorc

Tatjana Gregorc

projektni administrator