Pustite še meni malo Save!

Akcija mestnih plakatov v Litiji, Ljubljani in Kranju predstavlja ribe iz reke Save, predvsem ogrožene vrste. Kratek slogan Pustite še meni malo Save!,izbran po načelih komunikacijske strategije (kratki, udarni slogani), sicer molčečim ribam daje glas, jih na svojstven način pooseblja in tako nagovarja mimoidočega opazovalca.

Zakaj prav ribe? Zadnje poročilo (Living planet report 2020), kaže, da so populacije prosto živečih živali v habitatih celinskih voda upadle za 84 %. Gre za največji povprečni upad populacij v kateremkoli ekosistemu, kar 4 % na leto od leta 1970. Iz poročila »The World’s Forgotten Fishes« (2021) izhaja, da je kriza svetovne biodiverzitete najbolj akutna v ekosistemih celinskih voda. Okrog tretjini sladkovodnih vrst rib grozi izumrtje.

Ribe živijo v drugem mediju kot mi ljudje, zato jih redko vidimo, za razliko od mnogih drugih živalskih vrst se ne oglašajo. Ribe pregovorno molčijo. Zato so tudi v ozaveščevalnih aktivnostih mnogokrat prezrte, saj jih je težko pokazati, tudi dobrih fotografij rib (iz naravnega okolja) je izredno malo. Toda če jih pokažemo na ustrezen način, so tudi ribe lahko karizmatične vrste in lahko nagovorijo ljudi. Idejno zasnovo, izbor vrst in tekste je pripravila Marjana Hönigsfeld Adamič (Inštitut Lutra), ilustracije so delo Jurija Mikuletiča, plakate je oblikoval Zvone Kosovelj.