Mestni plakati o varovanju biodiverzitete

Po treh uspešno zaključenih kampanjah o biodiverziteti, njenemu pomenu in ogroženosti, nadaljujemo s četrto kampanjo, tokrat o varovanju biodiverzitete. Za predstavnike posameznih ogroženih skupin smo izbrali risa (foto: Davorin Tome), malo čigro (foto: Davorin Tome) in pozno košene cvetoče travnike (foto: Polona Gorišek). V Sloveniji jim namreč brez pomoči ljudi s posluhom za naravo ne bi uspelo preživeti, na kar nas opozarjajo tudi dodani slogani.

Ris je bil v preteklosti prisoten na celem območju Slovenije. V začetku 20. stoletja je izumrl zaradi pretiranega lova, izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena. Leta 1973 so lovci in gozdarji risa ponovno naselili v slovenske gozdove. Po nekaj desetletjih pa se je izkazalo, da zaradi parjenja v sorodstvu risom grozi ponovno izumrtje. V zadnjih dveh letih smo v Slovenijo v okviru projekta LIFE Lynx preselili 4 rise iz Romunije in Slovaške, s katerimi želimo populacijo risov v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah dolgoročno ohraniti.

V začetku prejšnjega stoletja je bila mala čigra v Sloveniji redna gnezdilka obrečnih ekosistemov. Kasneje je zaradi sprememb v okolju izginila. Po letu 1980 se je kot gnezdilka pojavila na obali, najprej v Krajinskem parku Sečoveljske soline kasneje še v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Danes jih, zahvaljujoč upravljavcem zavarovanih območij, ki gnezdišča redno vzdržujejo, gnezdi vsako leto okoli 50 parov.

Večina travnikov pri nas je nastala zaradi kmetovanja. A mnogo je danes gnojenih, zgodaj ter pogosto košenih in zato nikoli ne zacvetijo. Ponekod, kjer so košnjo opustili, so se zarasli v gozd. A nekateri kmetje travnike še vedno kosijo le enkrat ali dvakrat letno in njim gre zahvala, da so njihovi travniki oaza biodiverzitete.

Plakate je oblikoval Zvone Kosovelj, nameščeni pa so na panojih podjetja Tam-Tam. Avtor zgornje fotografije male čigre je Davorin Tome. Besedilo so pripravili Maja Opalički Slabe, Davorin Tome, Danilo Bevk in Maja Sever.