Ptice travniškega sadovnjaka

Travniški, tudi visokodebelni sadovnjak je bil nekoč del podobe podeželja. Vsaka domačija je imela vsaj manjši sadovnjak okoli hiše ali sadni drevored ob poti. Razvoj intenzivnega sadjarstva z nizkodebelnimi sortami ter posledično cenenimi jabolki v trgovinah je število dreves bobovca, carjeviča, renet, voščenk, krivopeclja in številnih drugih sort močno zmanjšalo.

Javni zavod Kozjanski park si že preko 20 let prizadeva za ponovni razcvet teh sadovnjakov. Eden od razlogov je pridelava neškropljenega, okusnega in zdravega sadja, drugi pa je povezan z nekaterimi redkimi in ogroženimi ptičjimi vrstami. Mlad ali redko zasajen sadovnjak ima veliko značilnosti travnika, starejši in gosteje zasajen pa mnoge gozdne. Zato v sadovnjaku najdemo pestro množico ptičjih vrst, tako gozdnih kot travniških. Tu najdejo dovolj dupel za gnezdenje in zaradi neškropljenja tudi veliko (predvsem) žuželčje hrane zase in mladiče.

Avtor besedila in fotografije plavčka je Dušan Klenovšek.