Neločljiva povezava mokrišč in vode

Letošnji svetovni dan mokrišč, ki ga praznujemo 2. februarja, je posvečen mokriščem in vodi. Mokrišča so vsa območja, kjer se vsaj del leta zadržuje površinska ali podzemna voda, ki je lahko slana, brakična ali sladkovodna. In ravno povezava mokrišč z vodo je ključna za življenje, naše dobro počutje in zdravje našega planeta. Mokrišča z različnimi storitvami podpirajo naš družbeni in gospodarski razvoj:

 • Shranjujejo in čistijo vodo: zadržujejo in zagotavljajo večino naše sladke vode in so naravni filter za onesnaževala.
 • Nas hranijo: zagotavljajo nam ribe, riž in vodo za kmetijstvo.
 • Podpirajo svetovno gospodarstvo: zagotavljajo več kot milijardo delovnih mest in ekosistemskih storitev v vrednosti 47 bilijonov dolarjev na leto.
 • Zagotavljajo dom in biodiverziteto: 40 % vrst iz celega sveta živi v mokriščih. V sladkovodnih mokriščih vsako leto odkrijejo 200 novih vrst rib. Na koralnih grebenih živi 25 % vseh vrst.
 • Nas varujejo pred naravnimi nesrečami in podnebnimi spremembami: zagotavljajo nam zaščito pred poplavami in nevihtami. Pomagajo pri uravnavanju podnebja – šotišča shranjujejo dva-krat več ogljika kot gozdovi, zelo dobro ga shranjujejo tudi soline, mangrove in morski travniki.

Netrajnostni razvoj, rast števila prebivalstva, urbanizacija in potrošnja so opustošili mokrišča in pritiskajo na oskrbo s sladko vodo, in tako porabimo več vode kot jo naš planet lahko zagotovi. V zadnjih 100 letih se je poraba vode 6-krat povečala in vsako leto narašča za 1 %. Po ocenah naj bi 10 milijard svetovnega prebivalstva potrebovalo 70 % več hrane in 14 % več vode za kmetijstvo do leta 2050. Poraba vode v industriji in za energijo pa naj bi se do takrat povečala za 24 %.

Izguba in degradacija mokrišč zaradi sprememb v rabi zemljišč in vode ter podnebnih sprememb zaostruje vodno krizo. Skoraj 90 % mokrišč na svetu je bilo izgubljenih od leta 1700. Razdrobljenost rek in prekinitve vodnega toka zaradi jezov, preusmeritev in izgube mokrišč ogrožajo oskrbo s sladko vodo. Posledično se vsaka tretja sladkovodna vrsta in četrtina vseh mokriščnih vrst sooča z izumrtjem zaradi upadanja mokrišč.

Vode bi lahko imeli dovolj, če bi bolje cenili in upravljali mokrišča in vodo – in oboje obravnavali kot kolektivno odgovornost. Kaj lahko naredimo?

 • Ne zajezimo vode, raje jo preusmerimo ali odcedimo.
 • Industrija ima možnosti zmanjšati porabo vode do 50 %.
 • Kmetijstvo lahko prideluje hrano in je hkrati oskrbnik mokrišč/vode.
 • Ne mečimo hrane stran.
 • Povečajmo naložbe v mokrišča kot naravne rešitve za upravljanje z vodnimi viri.
 • Vključimo upravljanje z vodnimi viri v vse sektorske politike in načrtovanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

V počastitev svetovnega dneva mokrišč, bomo v okviru projekta LIFE Naturaviva na Javnem zavodu Krajinski park Goričko izvedli spletno predavanje z naslovom “Svetovni dan mokrišč – Ledavsko jezero“, na katerem bo naš sodelavec Tomaž Koltai predstavil bogastvo največjega sklopa mokrišč v Krajinskem parku Goričko. Vabimo vas, da si predavanje ogledate preko Zoom aplikacije ali pa s prenosom v živo na tem Facebook profilu.

Povzeto po http://www.worldwetlandsday.org/. Avtor zgornje fotografije Cerkniškega jezera je Tine Schein.