20. maj – svetovni dan čebel

20. maja letos že petič obeležujemo svetovni dan čebel, ki je dan vseh opraševalcev. Opraševalci so pomembni tako za kmetijstvo kot za ohranjanje biotske pestrosti. Vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo je ocenjena na 120 milijonov evrov letno.

V Sloveniji poleg kranjske čebele živi še prek 500 vrst divjih čebel (čmrljev in čebel samotark), oprašujejo pa tudi muhe, metulji, nekateri hrošči in ose. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci, v naravi pa je njihov delež še večji. Vedno bolj spoznavamo, da brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti.

Opraševalci so nepogrešljiv del biodiverzitete. Ker se projekt LIFE Naturaviva izteka, smo pripravili izbor vsebin, ki smo jih pripravili o opraševalcih. Izvedli smo več deset predavanj in delavnic ter sodelovali pri pripravi številnih medijskih vsebin. Podrobno smo o njih pisali v tretji prilogi Zelene dežele. Njihov pomen smo predstavili tudi v brošuri o biodiverziteti, zgibankah za kmete in vzgojitelje, potujoči razstavi o ekosistemih Slovenije in učni poti »Biodiverziteta in kmetijstvo na skupni poti«. V Botaničnem vrtu v Ljubljani pa so dobili čisto svojo učno pot. Z mestnimi plakati pa smo opozarjali na pomen opraševanja, izginjanje žuželk in pomen varovanja pisanih cvetočih travnikov, ki so najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev. Pripravili smo tudi plakat o divjih čebelah za šole. Seveda smo nanje opozarjali tudi na družbenih omrežjih.

Upamo, da so aktivnosti pripomogle k boljšemu razumevanju pestrosti, pomena, ogroženosti in varovanja opraševalcev.

R

Besedilo je pripravil Danilo Bevk.