Svetovni dan Zemlje

TEMA LETA 2021: OBNOVIMO NAŠO ZEMLJO

Letošnji svetovni dan Zemlje praznujemo že 51. leto zapored, in sicer vsakega 22. aprila. Na ta dan se po celem svetu odvijajo številni dogodki, ki nas ozaveščajo o pomenu varovanja okolja, trenutno predvsem v obliki virtualnih predavanj ali konferenc. Lani so bili glavna tema podnebni ukrepi, saj podnebne spremembe predstavljajo enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in ohranjanje pogojev, ki nam omogočajo življenje na tem planetu. Letos pa smo stopili še korak dlje, k obnavljanju naše Zemlje, saj zdrav planet ni le možnost – je nuja. In biodiverziteta je nujna za naše preživetje.

R

Ko se bo življenje po vsem svetu povrnilo v normalno stanje, se naš planet ne sme vrniti nazaj v stanje pred pandemijo. Obnovitev naše Zemlje zajema cilje in ukrepe, vključno z pogozdovanjem, trajnostnim kmetijstvom in prehranjevanjem, očiščenjem plastike, podnebno pismenostjo in »znanostjo državljanov«. Več kot milijarda ljudi v 192 državah vsako leto sodeluje v dejavnostih ob dnevu Zemlje, kar pomeni, da je to največje državljansko praznovanje na svetu. Obnova Zemlje je nujna za boj proti podnebnim spremembam in nam zagotavlja, da je Zemlja varnejša in bolj zdrava za življenje. Čas je, da stopimo naprej. Čas je, da naredimo spremembo.

Vabimo vas, da z nami »od doma« praznujete dan Zemlje, in si ogledate naslednje oddaje Biotopi:

  • Podnebna kriza in narava: Podnebne spremembe povzročajo dvig povprečnih letnih temperatur. V Sloveniji ta dvig pomeni, da se počasi spreminjajo celotni habitati, najbolj v visokogorju. Danes že vemo, da bo zaradi podnebnih sprememb za vedno izginil drobni metulj, ki živi samo na Pohorju. Samo vprašanje čase je še. Metulj seveda ni edina možna »žrtev« podnebne krize, ki smo jo povzročili ljudje.
  • Plastika v naravi: Plastika je lahek, trpežen in poceni sintetični material, ki ima izjemno dolgo dobo trajanja. A vse te odlike pomenijo tudi, da plastika povzroča enega največjih okoljskih problemov današnjega časa. Samo v Evropi na leto izdelamo več kot 65 milijonov ton plastike, 30 milijonov ton pa je vsako leto zavržemo. Recikliramo manj kot tretjino vse plastike, preostalo kopičimo na odpadih, zažigamo ali pa ostane v okolju – v naravi.
  • Ekološki odtis: Ljudje smo del narave – če hočemo ali ne. Od narave je odvisno naše preživetje. Vendar z naravo ravnamo zelo negospodarno. Leta 2020 je človeštvo vse naravne vire v letu porabilo do 22. avgusta. Evropa celo prej, že 10. maja, Slovenija pa še prej, 26. aprila. Če bi vsi živeli tako, kot živimo in kot porabljamo naravo v Sloveniji, bi pravzaprav potrebovali skoraj tri planete. Obnovljivi viri se kratko malo ne obnavljajo dovolj hitro. Svoj ekološki odtis si lahko izračunate tu.
  • Biodiverziteta z Marjano Hönigsfeld Adamič: Biologinja Marjana Hönigsfeld Adamič nas vabi na Goričko, ob reko Savo in v pragozd. Biodiverziteta na kopnem in v vodnih ekosistemih upada zaradi posegov ljudi, čeprav smo od nje seveda odvisni. Biotska raznovrstnost je namreč razlog za čisto pitno vodo, zrak in hrano, ki jih za preživetje potrebujemo tudi ljudje.
  • Biodiverziteta z Davorinom Tometom: Ekolog dr. Davorin Tome razmišlja o velikih izumiranjih. Biodiverziteta na planetu je spet tik pred še enim, šestim velikim izumiranjem. Povzročamo ga ljudje. Ne vemo pa, ali bomo ljudje veliko izumiranje preživeli ali pač ne.
  • Biodiverziteta s Tomom Turkom: Dr. Tom Turk nas pelje na morsko obalo in v podvodni svet Jadranskega morja. Biodiverziteta morja je v nevarnosti – ogroženih je 30 % morskih psov, 33 % koral in 27 % rakov. Kako smo ljudje povzročili takšno stanje in ali ga sploh še lahko popravimo?

Besedilo je pripravila Maja Opalički Slabe. Več informacij o dnevu Zemlje je dostopnih na Earth Day. Zgornja slika Zemlje je vzeta iz Pixabay.