Biotska pestrost v gorah

MEDNARODNI DAN GORA 2020: Gorska biodiverziteta

Gorska biodiverziteta je tema letošnjega mednarodnega dneva gora, ki ga praznujemo 11. decembra. Na ta dan razširjamo sporočila o pomenu biodiverzitete v gorah in javnost opozarjamo na grožnje, ki ji pretijo. Edinstvena oblika gora, njihova klima in izolacija so poskrbele za pogoje, ki ustrezajo raznovrstnim organizmom. V gorah živi veliko endemičnih vrst, ponujajo pa tudi možnosti za gojenje številčnih poljščin in ukvarjanje z živinorejo.

Gorsko biotsko raznovrstnost najbolj ogrožajo klimatske spremembe, netrajnostno kmetijstvo, sečnja dreves, krivolov, tujerodne vrste in onesnaženje. Tudi raba tal in spremembe v namembnosti tal ter naravne nesreče pospešujejo izgubo biodiverzitete gorskega okolja in ogrožajo gorske prebivalce.

Ali ste vedeli?

  • Gore pokrivajo okoli 27 % svetovne kopenske površine in jih najdemo na vseh celinah.
  • Gore predstavljajo približno polovico svetovnih vročih točk biotske pestrosti.
  • Gore predstavljajo 30 % vseh ključnih biodiverzitetnih območij.
  • V gorah živijo številne ogrožene vrste.
  • Iz gora izvirajo številne najpomembnejše kulturne rastline in vrste živine.

Gore in njihova biodiverziteta človeštvu zagotavljajo hrano in zdravila ter skrbijo za uravnavanje podnebja, vode, tal in zraka, zato jih dobro čuvajmo!

Avtor zgornje fotografije gora in fotografije kozoroga je Aleš Zdešar.