Priloga Zelene dežele: Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. S projektom Life Naturaviva želimo širši javnosti predstaviti, kaj biotska pestrost (biodiverziteta) je, zakaj je pomembna, kaj jo ogroža in kako jo lahko ohranimo.

Doseči želimo tudi kmetijstvo oziroma kmetijske svetovalce in kmete. Tako smo v okviru projekta že izdali zgibanko Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki, izvedli usposabljanje za kmetijske svetovalce in učitelje kmetijskih srednjih šol ter različna predavanja. Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma smo pripravili učno pot Kmetijstvo in biodiverziteta na skupni poti in izvedli več poletnih šol. Biodiverziteta je bila tudi ena od tem na letošnjem tekmovanju Mladi in kmetijstvo. V projekt je vključenih tudi pet parkov, ki s svojimi dejavnostmi nagovarjajo kmete. 

Najširši krog bomo dosegli s posebnimi prilogami glasila Zelena dežela, ki izide v nakladi 94.000 izvodov in jo prejmejo skoraj vsi lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč. V njih bodo strokovnjaki predstavili različne tematike o biodiverziteti v povezavi s kmetijstvom. Predstavili bomo tudi primere dobrih praks kmetovanja. Prva priloga je izšla z junijsko številko.

Vabljeni k branju!

Besedilo je pripravil Danilo Bevk.