Poletne razstave

Za začetek poletja smo za vas pripravili seznam naših projektnih razstav, ki si jih lahko ogledate med vašimi potepanji po Sloveniji.

Razstava Magična narava 2017 vas pričakuje v Pocarjevi domačiji (Zgornja Radovna) v Triglavskem narodnem parku, kjer si jo lahko ogledate od 25. junija do 28. avgusta, vsako soboto in nedeljo, od 11. do 18. ure.

Razstava Magična narava 2019 je razstavljena v gradu Podsreda v Kozjanskem parku, kjer si jo lahko ogledate vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 17. uro. Razstava bo na ogled do 30. julija 2021. Od 1. avgusta do konca septembra pa bo ta razstava na ogled v gradu Grad v parku Goričko, kjer si jo boste lahko ogledali vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 18. uro.

Razstava Magična narava 2020 je do konca julija na ogled v info točki Triglavskega narodnega parka Zelena hiša, TIC Kobarid, vsak dan med 9. in 19. uro. V avgustu bo na ogled v informacijsko izobraževalnem centru Triglavskega narodnega parka v Trenti, vsak dan med 10. in 18. uro. V septembru pa bo na ogled v centru Triglavskega narodnega parka Bohinj, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro in ob vikendih med 10. in 16. uro.

Razstava Zgodbe iz narave in fotografska razstava Biodiverziteta – umetnost življenja 2020 sta razstavljeni na gradu Podsreda, kjer si ju do konca oktobra lahko ogledate vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 17. uro.

Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta je postavljena na ogled v BTC Murska Sobota, kjer si jo lahko v delovnemu času nakupovalnega središča ogledate do konca junija.

Zunanjo razstavo Biodiverziteta Slovenije si lahko še do konca junija ogledate na Jakopičevem razstavišču v ljubljanskem parku Tivoli. Na gradu Podsreda bo celo leto na ogled zunanja fotografska razstava z naslovom Biotska pestrost je ogrožena. Gostujočo zunanjo razstavo Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede si do konca avgusta lahko ogledate pred centrom Triglavskega narodnega parka v Bohinju, v septembru in oktobru pa bo gostovala pred info centrom Triglavska roža Bled.

Vljudno vabljeni!

Avtor zgornje fotografije je Davorin Tome, besedilo je pripravila Maja Opalički Slabe.