Izdelava gnezdilnice za smrdokavre

Le malo kateri vrsti ptice je bilo v zadnjih letih na Goričkem posvečene toliko pozornosti kot smrdokavri (Upupa epops). Zaradi nenavadnega izgleda in obarvanosti bi jo zlahka zamenjali za katero izmed eksotičnih vrst ptic, vendar gre za ptico ohranjene kulturne krajine. Smrdokavra je med domačini na Goričkem bolje poznana pod imenom upkaš ali hupkaš, kar izvira iz značilnega oglašanja “up-up-up”, ki ga najpogosteje slišimo v zgodnjih jutrih. Gnezdi večinoma v duplih starih dreves v visokodebelnih sadovnjakih. Prehranjuje se pretežno z žuželkami, med katerimi se pogosto znajdejo tudi bramorji. Zaradi izginjanja visokodebelnih sadovnjakov in intenzivne rabe kmetijskih zemljišč se njen življenjski prostor krči. 

Kot nadomestila za dupla dreves lahko izdelamo lesene gnezdilnice. V teh bodo smrdokavre imele možnost valiti svoje mladiče in se skrivati pred plenilci. V posnetku vam prikazujemo izdelavo primerne gnezdilnice za smrdokavro.

Avtor besedila in videa je Tomaž Koltai, avtorica fotografije je Mojca Podletnik.