Poziv na natečaj za osnovnošolce

Natečaj za raziskovalne naloge »Moja, tvoja, naša biodiverziteta« ter foto in video natečaj “Pisana biodiverziteta”

Tudi za otroke je pomembno poznavanje in zavedanje pomena bogate biotske pestrosti v našem okolju. Zato smo pri projektu LIFE NATURAVIVA razpisali natečaj za raziskovalne naloge o biodiverziteti ter fotografski in video natečaj za učence zadnje triade osnovne šole.

Glavni namen je spodbujanje učencev k opazovanju narave, predvsem biotske raznovrstnosti. S fotografijami in videi lahko povemo veliko in želimo si, da bi mladi biodiverziteto opazili in njene lepote ujeli v objektiv.

Prijave na oba natečaja so odprte samo še en teden – do 30. novembra 2021. Zato pozivamo vse mlade raziskovalce in ustvarjalce, da svoje prijavnice oddate pravočasno.

Pravila in splošne pogoje natečajev najdete na naslednjih povezavah:

Besedilo je pripravila Maja Opalički Slabe, avtor zgornje fotografije je Davorin Tome.