Pazi osa!

Ose so zelo raznolika skupina žuželk in so bližnje sorodnice čebel. V Sloveniji je bilo do sedaj najdenih 72 vrst pravih os. Največji med njimi je sršen, najpogostejša pa je navadna osa. Kljub temu, da večina vrst živi samotarsko, so najbolj znane vrste, ki živijo v skupinah in gradijo velika gnezda. Zimo preživijo le matice, ki spomladi zasnujejo novo gnezdo, narejeno iz koščkov lesa (papirja). Na začetku sezone je njihovo število majhno in jih zato tudi ne opazimo veliko. Proti koncu poletja pa lahko njihovo število naraste tudi na nekaj sto ali nekaj tisoč osebkov. Takrat se izležejo tudi nove matice in samci. Matice se po parjenju odpravijo prezimovat, ostali člani družine pa propadejo.

Odrasle ose so rastlinojede in se hranijo z medičino, sadjem in drugimi sladkimi snovmi, medtem ko njihove ličinke za svoj razvoj potrebujejo meso (beljakovine). Osje delavke ga zagotovijo z lovljenjem ogromnih količin žuželk in so tako pomemben regulator njihove številčnosti, tudi komarjev in tistih, ki v kmetijstvu lahko povzročajo škodo.

Ose načeloma niso agresivne, razen ko branijo svoje gnezdo ali pa jih ponesreči stisnemo. Za ljudi lahko postanejo zelo moteče, če jih je veliko in nas obletavajo medtem, ko jemo ali pijemo. Zanje smo manj »zanimivi«, če nismo pisanih barv, nadišavljeni in oznojeni. Če nas obletavajo, ne smemo brezglavo kriliti z rokami, saj to verjetnost pika samo poveča. Mnogi osam nastavljajo različne kupljene ali doma narejene pasti, katerih osnova je sladkorna raztopina. Da se izognemo lovljenju čebel, moramo v pasti nujno dodati kis. Ker pa so ose pomemben del ekosistema, njihovo lovljenje odsvetujemo.

Avtorji besedila: dr. Danilo Bevk, Mojca Pibernik, Blaž Koderman; avtor ose na zgornji fotografiji: dr. Danilo Bevk, avtor sršena na spodnji fotografiji: Rok Janža