Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Dan 22. maj je od leta 2000 izbran za Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in je namenjen ozaveščanju o pomenu varovanja globalne biodiverzitete, ki oblikuje naše okolje – ne le različnih vrst rastlin, živali in mikroorganizmov, temveč tudi genetske raznolikosti vsake izmed njih in raznolikosti ekosistemov. Letošnji dan biodiverzitete poteka pod sloganom: »Mi smo del rešitve za naravo«.

Po podatkih Organizacije Združenih Narodov je tri četrtine zemeljskega kopenskega okolja in približno 66 % morskega okolja spremenjenega zaradi človeške dejavnosti. Zadnje poročilo Medvladne znanstveno-politična platforme o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) pa navaja, da več kot milijon živalskim in rastlinskim vrstam grozi izumrtje. Šele ko bomo spoznali, da smo del rešitve, bomo lahko ustavili škodo, ki jo povzročamo naravi!

Kljub temu, da je biotska raznovrstnost ključnega pomena za človekovo preživetje, smo mi kot ljudje odgovorni za njeno največjo nevarnost – podnebne spremembe. Obstaja več vrst, ki so že izumrle ali so tik pred tem: vsako uro izginejo tri vrste; vsak dan izgine od 100 do 150 vrst; vsako leto izgine od 15.000 do 80.000 vrst. Te številke kljub svoji velikosti niso nič drugega kot številke. Če pa si jih predstavljamo na znanem obrazu, se lahko bolj zavedamo, kaj izgubljamo.

V okviru projekta LIFE Naturaviva smo v počastitev mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti, pripravili veliko zunanjo razstavo z naslovom Biodiverziteta Slovenije. Slovenija obsega dobrega 0,01 % kopnega na Zemlji in ima velikosti in geografskemu položaju primeren delež svetovne biodiverzitete. Poznamo okoli 25.000 vrst, verjetno pa na našem ozemlju živi vsaj še enkrat toliko doslej nepoznanih vrst. Na 80 panojih Jakopičevega sprehajališča v Tivoliju je predstavljen le delček naše čudovite narave, saj na eni sami razstavi, naj je še tako obsežna, ni mogoče predstaviti niti vseh rastlin niti vseh ptic ali vseh hroščev, kaj šele celotne biodiverzitete Slovenije. Razstava bo na ogled od 14. maja do 1. julija 2021.

Razstavo Biodiverziteta Slovenije je omogočil Turizem Ljubljana. Besedilo je pripravila Maja Opalički Slabe, avtor fotografij pa je Davorin Tome.