Svetovni dan okolja

TEMA LETA 2021: OBNOVA EKOSISTEMOV

Svetovni dan okolja obeležujemo vsako leto 5. junija. Združeni narodi tako že od leta 1974 opozarjajo vlade, podjetja in posameznike na pereča okoljska vprašanja, med katerimi so tudi onesnaženost zraka, onesnaževanje s plastiko, nezakonito trgovanje z živalmi, potrošnja, višanje morske gladine in prehranska varnost. Letošnje geslo se glasi: »REIMAGINE. RECREATE. RESTORE.« oz. »PREOBRAZI. PREUSTVARI. OBNOVI.«

Dan okolja je svetovna platforma za ozaveščanje javnosti, v kateri na letni ravni sodeluje preko 143 držav. Z letošnjim obeleževanjem, Združeni narodi začenjajo z desetletjem obnove ekosistemov, to je globalna misija za obuditev in ponovno oživitev milijard hektarjev Zemljine površine.

R

Obnova ekosistemov pomeni tako preprečevanje in ustavljanje nastale škode ter vračanje narave v prvotno stanje, kot tudi ohranjanje neokrnjenih ekosistemov. To pomeni vračanje rastlin in živali, ki so na robu izumrtja v njihove naravne habitate kot tudi dejanja, ki jih lahko storimo posamezniki z na primer sajenjem dreves, ozelenitvijo mest, ohranjanjem cvetočih travnikov in pobiranjem odpadkov z rečnih strug ter morskih obal.

Obnovimo lahko vrsto ekosistemov vključujoč gozdove, kmetijsko krajino, mesta, mokrišča in oceane. Z obnovo ekosistemov lahko omilimo podnebne spremembe preko nižanja količine ogljikovega dioksida v okolju. Pobudo za obnovo lahko sproži skoraj vsak, od vlad, razvojnih agencij do podjetij, skupnosti in posameznikov. Le z zdravimi ekosistemi lahko izboljšamo življenje ljudi, kljubujemo podnebnim spremembam in ustavimo upad biodiverzitete.

Besedilo sta pripravila Mojca Pibernik in Blaž Koderman, avtor zgornje fotografije bukovega gozda je Dušan Klenovšek.