Panoji o biodiverziteti parkov

V projektu LIFE Naturaviva sodeluje kar 5 slovenskih parkov: Triglavski narodni park, Kozjanski in Notranjski regijski park ter Krajinska parka Goričko in Ljubljansko barje. Vsak od njih je pripravil pano o biodiverziteti tipični za njihovo okolje (D1.7), ki ga bodo uporabljali za predstavitev narave posameznega parka na različnih dogodkih. Ko bodo vsi panoji postavljeni skupaj, bodo delovali kot privlačna promocijska razstava, ki si jo lahko ogledate tudi v elektronski obliki.

R

Panoje je oblikoval Zvonko Kosovelj, avtor zgornje fotografije panojev je Miha Jernejčič, besedilo je napisala Maja Opalički Slabe.