REZULTATI NATEČAJA ZA RAZISKOVALNE NALOGE

Znani so zmagovalci natečaja za raziskovalne naloge “Moja, tvoja, naša biodiverziteta”, ki jih je ocenila tričlanska žirija predstavnikov Nacionalnega inštituta za biologijo. Ocenjene so bile v vsaki kategoriji posebej na podlagi samostojnosti pri pripravi naloge, izvirnosti izbrane teme, kakovosti zastavljenih hipotez, raziskovalnega pristopa in navajanja literature, korektnosti metod dela in rezultatov ter njihove interpretacije, sistematičnosti podanega gradiva ter prispevka naloge k varovanju in poznavanju lokalne biodiverzitete.

  • Kategorija GOZD

1. mesto: Enej Vrezec z raziskovalno nalogo “Celoletno spremljanje gnezd dveh gozdnih sov” (OŠ Toneta Čufarja)

Povzetek

R

  • Kategorija TRAVNIK

1. mesto: Leja Planko in Ana Mastnak z raziskovalno nalogo “Raznovrstnost cvetnega prahu na Kozjanskem” (OŠ Slivnica pri Celju)

Povzetek

r

  • Kategorija VODE

1. mesto: Gaja Starc z raziskovalno nalogo “Raziskovanje biotske pestrosti vodnih ekosistemov” (OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok)

Povzetek

r

2. mesto: Adam Mauh z raziskovalno nalogo “Moja, tvoja, naša biodiverziteta reke Hudinje” (OŠ Vitanje)

Povzetek

r

3. mesto: Lucija Marinšek z raziskovalno nalogo “Bobrov vpliv na biodiverziteto rečnih ekosistemov” (OŠ Dragomelj)

Povzetek

r

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa želimo še nadaljnje uspešno udejstvovanje v raziskovanju lepot pestrosti življenja.

Besedilo sta pripravila Blaž Koderman in Mojca Pibernik.