7. april – Mednarodni dan bobra

Bober je največji evropski glodalec, ki poseljuje vse vrste celinskih voda. Je izključno rastlinojed, hrano pa si najpogosteje išče v 20-metrskem obvodnem pasu. Pozimi se hrani z drevesnim lubjem in poganjki, v ostalih letnih časih pa tudi z zelnatimi rastlinami. Je izjemen plavalec, najbolj varnega pa se počuti v vodi, ki ima vsaj 80 cm globine – s tem namenom tudi gradi jezove.

Bober ima v naravi zelo pomembno vlogo – pravimo mu kar ekosistemski inženir, saj lahko s svojimi gradbenimi mojstrovinami, kot so načrtno podiranje drevja ter gradnja bobrišč in jezov, bistveno spremeni in obogati vodne ekosisteme. Bobri ustvarjajo in vzdržujejo mokrišča, s tem pa prispevajo k blaženju podnebnih sprememb (poplav in suš), zmanjševanju količine toplogrednih plinov ter čistejši površinski in podzemni vodi. Bober tako tudi ljudem nudi številne in povsem brezplačne usluge!

Bobrovi posegi zagotavljajo ugodne življenjske razmere za številne vrste organizmov ter tako povečujejo biodiverziteto vodnih in obvodnih ekosistemov. Hiter potok ali reka se nad bobrovim jezom razlije, vodni tok se upočasni. Tako se poleg vrst tekočih voda pojavijo tudi vrste, ki jim ustreza počasnejši tok, na primer nekatere vrste dvoživk, ptic, žuželk, rib in vodnih rastlin. Globlja voda za bobrovimi jezovi je pomembno zatočišče za ribe in druge vodne živali v primeru suš in pozimi. Širjenje mokrišč ugodno vpliva na biodiverziteto rastlinskih in živalskih vrst. Podrta drevesa so vir hrane za srnjad in jelenjad, zapuščene bobrove jezove in brloge pa kot zatočišča uporabljajo tudi druge živali.

Bober je bil v Sloveniji zadnjih 200 let izumrla vrsta – šele konec 20. stoletja so naše kraje ponovno naselili bobri s sosednje Hrvaške. Zato se ljudje na bobre še vedno privajamo, politike upravljanja s to vrsto pa (še) nimamo.

Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra skupaj s slovenskimi in hrvaškimi partnerji od leta 2020 vodi projekt LIFE Bober (LIFE Beaver), ki ga sofinancira Evropska unija. Namen projekta je osveščanje ljudi o pomenu bobra in mokrišč, ki jih ustvarja, izboljšanje sobivanja med človekom in bobrom z osveščanjem in vpeljavo dobrih praks, zbiranje podatkov o razširjenosti bobra v Sloveniji ter poudarjanje ekosistemske in ekonomske vrednosti mokrišč v okviru načrtov kmetijske politike, upravljanja z vodami ter v prilagajanju na podnebne spremembe.

Vabljeni, da prispevate svoje podatke o razširjenosti bobra preko enostavne spletne aplikacije Bobrosled.

Besedilo: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, avtor fotografije bobra: Miha Krofel.