Razstava ZGODBE IZ NARAVE na gradu Podsreda

V Kozjanskem parku smo letošnji SVETOVNI DAN ZEMLJE, ki ga praznujemo 22. aprila, obeležili s postavitvijo razstave “Zgodbe iz narave” na gradu Podsreda.

Razstava izhaja iz istoimenske knjižice, ki smo jo izdali konec leta 2020. Vsebuje 11 zanimivih »okoljskih« zgodbic, ki so delo našega biologa, Dušana Klenovška. Zgodbice so dopolnjene z likovnimi deli učencev osnovnih šol iz našega zavarovanega območja, ki smo jih povabili k sodelovanju na likovni natečaj oz. soustvarjanju omenjene knjižice.

Na razstavi ZGODBE IZ NARAVE je predstavljen izbor likovnih umetnin, ki so jih mladi ustvarjali z barvicami, in nekaj zanimivih delov vsake zgodbice, za katere upamo, da bodo obiskovalce navdušili k nadaljnjemu branju.

Razstavne panoje na hodniku grajske obrambne galerije krasijo izbrana dela učencev iz osnovnih šol: OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Podčetrtek, OŠ Koprivnica, OŠ Lesično, OŠ Kozje, OŠ Bizeljsko in OŠ Artiče. Razstava je opremljena s QR kodami, s skeniranjem katerih si lahko preberete celotne zgodbe.

Knjižico Zgodbe iz narave lahko brezplačno dobite na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi ali na gradu Podsreda. Razstavo pa si lahko na gradu Podsreda ogledate do konca oktobra 2021 vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 17. uro.

r

Avtorica fotografij razstave je Mojca Valenčak. Besedilo je pripravila Nina Klavdija Gabron.