Sestanek z deležniki projekta

V petek, 6. junija, smo se v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani sestali s predstavniki deležnikov projekta LIFE Naturaviva. Na srečanju smo predstavili projekt in naše rezultate, ki smo jih dosegli tekom petih let delovanja projekta. Na koncu smo predstavili tudi našo najnovejšo publikacijo – knjigo “Neverjetna”.

Predstavili pa smo tudi “10 najboljših praks projekta”, kjer je vsak izmed partnerjev predstavil po eno aktivnost, ki je bila najbolj posebna ali drugačna od tradicionalnih metod izobraževanja/ozaveščanja. Izmed mnogih aktivnosti smo izpostavili:

  • Naravoslovne koncerte (Inštitut Lutra)
  • Letne kine (Krajinski park Goričko)
  • Zvočne sprehode (Notranjski regijski park)
  • Učno pot o opraševanju z vodenji (Botanični vrt Univerze v Ljubljani)
  • Poletne tabore za študente (GRM Novo mesto)
  • Priloge časopisu Zelena dežela (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
  • Promocijo Ljubljanskega barja starejšim in mlajšim (Krajinski park Ljubljansko barje)
  • Grajsko učno pot Podsreda (Kozjanski regijski park)
  • Doprinos projekta k pedagoškemu delu (Triglavski narodni park)
  • Knjigo “Neverjetna” (Nacionalni inštitut za biologijo)

Fotografije s srečanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

R

Besedilo je pripravila Maja Opalički Slabe, avtor fotografij je Davorin Tome.