Vijoličaste lepotice mokrotnih travnikov

Že v prvih dneh januarja je na naš elektronski naslov prispelo sporočilo iz daljne Nemčije, v katerem nas je neki gospod prijazno povprašal po tem, kdaj na Ljubljanskem barju zacvetijo močvirske logarice. Glas o vijoličastih lepoticah je torej segel tudi daleč preko naših državnih meja. Marsikdo močvirsko logarico sicer bolje pozna pod imenom močvirski tulipan, v vsakem primeru pa to rastlino iz družine lilijevk prepoznamo po velikem kimastem cvetu, ki ima vijolično-bel kockast vzorec. Tu in tam najdemo tudi primerke z belimi cvetovi.

Nekateri prebivalci Ljubljanskega barja jim pravijo pirški, saj so cvetovi po obliki podobni pirhom. Tudi zacvetijo pogosto okoli velike noči, torej konec marca oziroma v začetku aprila. Kljub temu, da cvetijo le kratek čas, pa smo jih v projektu LIFE Naturaviva izbrali kot sporočilno vrsto Krajinskega parka Ljubljansko barje. 

Močvirske logarice pa ne rastejo le na Ljubljanskem barju, temveč so razširjene še v Prekmurju, na Štajerskem, v Krakovskem gozdu ter na nekaterih izoliranih rastiščih drugod po Sloveniji. Prisotne so celo v Ljubljani na nekaterih rastiščih znotraj avtocestnega obroča. Sicer pa jih najdemo na mokrotnih travnikih, ponekod tudi v vlažnih gozdovih.

Močvirska logarica je ena prvih zavarovanih rastlinskih vrst pri nas. V Spomenici, vsebinsko dobro utemeljenem programu varstva narave v Sloveniji, leta 1920 še ni bila omenjena, so jo pa zavarovali z Uredbo o dopolnitvi odredbe o varovanju redke flore že leta 1949. »Ne smejo se trgati, ruvati, prodajati, ponujati v nakup in izvažati …« je bilo zapisano v uredbi, kršitelje pa je čakala globa do 25.000 din in v hujših primerih celo prisilno delo brez odvzema prostosti. Sprva se je kazen nanašala le na posamezne rastline, danes pa je zavarovan tudi njen življenjski prostor. Močvirska logarica je uvrščena tudi v rdeči seznam praprotnic in semenk, kajti vse prehitro izginja, ne le na Ljubljanskem barju, temveč tudi na drugih rastiščih po Sloveniji. Najpogostejši razlogi za to so izsuševanje in zaraščanje zemljišč, prekomerna košnja, gnojenje travnikov ter njihovo spreminjanje v njive.

V letošnjem letu so močvirske logarice »pohitele« s cvetenjem, saj se prvi cvetovi, ki jih radi obiskujejo tudi čmrlji, že odpirajo. Če želite občudovati močvirske logarice in se morda preizkusiti v fotografiranju teh vijolično-belih ali celo povsem belih kockastih lepotic, se le sprehodite po poteh med barjanskimi mokrotnimi travniki, kakršne še najdemo, npr. v okolici Bevk ali pa območju ostankov kolišč pri Igu.

In še kot zanimivost: močvirska logarica je upodobljena tudi na grbih nekaterih občin. Morda veste katerih? Odgovor na vprašanje napišite na razglednico in nam jo do 15. 4. 2021 pošljite na naslov: JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice. Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel majico z ilustracijo te čudovite rastline. Ne pozabite pripisati vašega naslova in želene velikosti majice (ženske: S-XL, moške: M-XXL).

m

Avtorica besedila in fotografij je Barbara Vidmar (JZ Krajinski park Ljubljansko barje).