Rezultati javnomnenjske raziskave

V okviru akcije C.3 smo ponovili javnomnenjsko raziskavo z namenom ugotoviti stališča prebivalcev Slovenije ter njihovo poznavanje problematike, vezane na pomen biodiverzitete v naravnem okolju. Raziskavo je za Nacionalni inštitut za biologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja znotraj Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in sloni na rezultatih spletne, telefonske in terenske ankete, izvedene med 23. majem in 27. junijem 2022 na vzorcu 1006 prebivalcev Slovenije.

Primerjava med odgovori iz raziskave opravljene leta 2017 in odgovori dobljenimi ob skorajšnjem koncu projekta letos nam dajejo uvid v uspešnost projektnih aktivnosti. Čisto sveže rezultate s primerjavo za tri vprašanja si lahko ogledate spodaj. Podrobne rezultate raziskave in primerjave pa bomo pripravili v naslednjih mesecih in jih vključili v zaključno poročilo projekta.

Besedilo je pripravila Anamarija Žagar, avtor zgornje fotografije je Aleš Zdešar.