Začetek košnje naravovarstveno pomembnih travnikov

Travniki so območja, na katerih od rastja prevladujejo zelnate rastline. Naravno uspevajo v zmernih in tropskih predelih, kjer je padavin za rast gozdov premalo, na poplavnih območjih ali kjer je dosti požarov, plazov ipd. Tudi v polarnih in gorskih območjih, zaradi nizkih temperatur, najdemo neko obliko travnikov.

V Sloveniji imamo naravnih razmer primernih za travnike malo, zato moramo skoraj vse vzdrževati s pašo in košnjo. Narava teh aktivnosti je, da negativno vplivajo na biodiverziteto, če jih izvajamo preveč ali premalo intenzivno, zato so zelo trd naravovarstveni oreh. Po sedanji doktrini bi bilo optimalno, če bi se začeli kositi v avgustu ali septembru, čeprav so takrat nekateri še vedno v polnem razcvetu in zasičeni z živalmi.

Tekst in fotografiji: Davorin Tome