Ohranimo biodiverziteto tal

SVETOVNI DAN TAL 2020: Ohranimo živa tla, ohranimo biotsko pestrost tal

Svetovni dan tal - logo

Na svetovni dan tal, ki ga obeležujemo 5. decembra, opozarjamo svetovno javnost na pomembnost zdravih tal, ki nam omogoča varno prihodnost z zagotovljeno hrano. Tema leta 2020 »Ohranimo živa tla, ohranimo biotsko pestrost tal« nas poziva, da pozornost usmerimo pod zemljo – na delavce, ki prispevajo k procesom nujnim za življenje na Zemlji.

Današnja izguba biodiverzitete je zaskrbljujoča in ogrožena so tudi tla. V tleh živi več kot ¼ biotske raznovrstnosti našega planeta, vendar od tega poznamo le 1 % organizmov. V eni sami žlički zdrave zemlje je več živih bitij, kot je ljudi na Zemlji. Talni organizmi so odgovorni za številne ekosistemske procese, od katerih smo ljudje odvisni: od podpiranja rasti rastlin, do shranjevanja ogljika. Toda biotska pestrost tal je pod pritiskom! Netrajnostno upravljanje tal vpliva na življenje pod zemljo, zato ukrepajmo in zaščitimo biodiverziteto tal zdaj!

Ključna sporočila na ta dan so:

 • Tla so živa in v njih živi več kot četrtina biotske pestrosti našega planeta.
 • Do 90 % organizmov živi ali preživi del svojega življenjskega cikla v tleh, vendar poznamo le 1 % teh organizmov.
 • Talni organizmi delujejo vsak dan v usklajenih prizadevanjih, da vzdržujejo življenje na Zemlji.
 • Biotska pestrost tal je bistvena sestavina zdravja tal. Zdrava tla proizvajajo bolj hranljivo in varno hrano. Iz tal prihaja 95 % naše hrane.
 • Talni organizmi pomagajo pri shranjevanju ogljika in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.
 • Biotska pestrost tal prispeva k sanaciji onesnaženja tal z razgradnjo onesnaževal.
 • Tla so velike in vitalne lekarne. Ste vedeli, da so bili skoraj vsi antibiotiki narejeni iz talnih mikroorganizmov?

Kaj lahko naredimo, da zmanjšamo izgubo biodiverzitete tal?

 • Cenimo naravo in hrano.
 • Ozelenimo mesta in živimo trajnostno.
 • Investirajmo v raziskave talne biodiverzitete.
 • Ozaveščajmo in zagovarjajmo živa tla.
 • Upravljajmo trajnostno s talnimi viri.
 • Zmanjšajmo porabo, ponovno uporabimo in reciklirajmo.
 • Izogibajmo se uporabi onesnaževal.

Več na http://www.fao.org/world-soil-day.

Avtor naslovne fotografije dvojnonoge je Davorin Tome.