Rezultati fotografskega natečaja »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020«

Na fotografski natečaj »BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA 2020« se je prijavilo 32 odraslih avtorjev in 15 avtorjev do 15 let, skupaj so prispevali 347 fotografij (257 odrasli, 90 otroci).

Sodelovali so lahko vsi, ki so poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v času od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in so upoštevali razpisne pogoje natečaja.

Fotografski natečaj smo poimenovali »Biodiverziteta – umetnost življenja« 2020, saj ga izvajamo v okviru projekta LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711), s katerim želimo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. Cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije, še posebej zavarovanih območij, in osvetliti njihov pomen ter nevarnosti, ki jim pretijo. Menimo, da lahko to uspešno naredimo tudi preko fotografij in tematskih sklopov, ki smo jih razpisali v omenjenem fotografskem natečaju.

Natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter 5 različnih tematskih sklopov: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – ljudje, E – kozjansko jabolko.

Komisija v sestavi Davorin Tome (naravoslovni fotograf), Barbara Ploštajner in Mojca Valenčak je 10. marca 2021 pregledala vse prispele fotografije. Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 7 priznanj za najboljšo fotografijo v posameznih kategorijah (3 priznanja v sklopu B – narava, kjer je bilo največ prijavljenih fotografij – 128) in nagrado za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu:

  • kategorija A – krajina: Zjutraj ob Sotli – Lea Babič
  • kategorija B – narava: Srnjak v snežnem metežu – Uroš Poteko; Roj – Lea Babič; Nadzor – Vlado Sofronievski
  • kategorija C – kultura: Martin Slomšek v večerni zarji – Martin Uranič
  • kategorija D – ljudje: Oko – Karmen Strmecki
  • kategorija E – kozjansko jabolko: Jablanin cvet – Martina Kosaber Gril

Uroš Poteko je razglašen za najboljšega odraslega avtorja: Srnjak v snežnem metežu:

Pri avtorjih starih do 15 let je komisija podelila 6 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah (2 priznanji v sklopu B – narava, kjer je bilo največ prijavljenih fotografij – 40)  in nagrado za najboljšega avtorja starega do 15 let v razpisanem letu:

  • kategorija A – krajina: Krivica – Tinkara Bevc
  • kategorija B – narava: Pikastocvetna kukavica – Bor Klenovšek; Studenčar – Bor Klenovšek
  • kategorija C – kultura: Ob bistrem potoku je mlin – Klara Šergon
  • kategorija D  –  ljudje: Midva – Laura Dolinar
  • kategorija E – kozjansko jabolko: Bobovec – Nika Bevc

Bor Klenovšek je razglašen za najboljšega avtorja starega do 15 let: Pikastocvetna kukavica:

Vsem avtorjem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa čestitamo!  

Razstava, na kateri bo imel vsak sodelujoči avtor predstavljeno vsaj eno fotografijo, bo na ogled na gradu Podsreda. Vse nagrajene fotografije bodo tudi predstavljene na spletni strani Kozjanskega parka.

Podelitev priznanj in nagrad smo predvideli v sklopu praznovanja letošnjega dneva Zemlje na gradu Podsreda v mesecu aprilu, vendar je ta dogodek seveda odvisen od takratnih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa. Spremljajte našo spletno stran in družbena omrežja, kjer bodo objavljene aktualne informacije o tem in tudi številnih drugih dogodkih, ki jih nameravamo izpeljati ob letošnji 40- letnici delovanja Kozjanskega parka.

Vabimo vas, da sodelujete tudi na našem fotografskem natečaju »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021«. Razpisni pogoji in prijavnica bosta v kratkem objavljena na spletni strani Kozjanskega parka.

Besedilo je pripravila Nina – Klavdija Gabron. Avtor zgornje fotografije srnjaka je Uroš Poteko.