Smrdokavra, ponos Goričkega

V začetku aprila smo v Krajinskem parku Goričko lahko ponovno zaslišali ptičje oglašanje »up up up«, ki je oznanilo, da je pomlad naposled tu. Iz toplih krajev so se vrnile smrdokavre, ki jim v naših koncih zaradi značilnega oglašanja pravimo kar »upkaši«. Na Goričkem so zelo priljubljena in dobro poznana vrsta ptic, posebno naklonjenost pa lahko opazimo pri starejših Goričancih in Goričankah, ki znajo povedati številne zgodbe in anekdote povezane s smrdokavrami.

Smrdokavre (Upupa epops) spadajo v red kljunorožcev (Bucerotifermes) in so ptice, značilne za ohranjeno kmetijsko kulturno krajino, v kateri se hitro izmenjujejo različni življenjski prostori, kot so visokodebelni sadovnjaki, ekstenzivni travniki, posamična drevesa, vinogradi, vrtovi in tudi njive. Običajno gnezdijo v duplih starih visokodebelnih dreves, plen pa si pa največkrat iščejo na travnikih z nizko travno rušo ali pa na vrtovih, kjer z dolgim kljunom zlahka lovijo bramorje, poljske murne, gosenice metuljev, ličinke hroščev, pajke in druge žuželke.

Smrdokavre imajo zanimiv izgled. Glava in prsa so opečnato rjave barve, krila in hrbet pa imata črno-bel vzorec. Najbolj prepoznavna sta naglavni čopek, ki se razpira kot perjanica in dolgi zaukrivljen kljun. V dolžino lahko dosežejo do 32 cm, razpon kril pa doseže tudi 46 cm. Kljub pisanim barvam se smrdokavre na tleh dobro prikrijejo, lažje jih je opaziti med navidezno okornim in valovitim letom. So ptice selivke, ki prezimujejo v podsaharski Afriki. V naše konce se vrnejo običajno konec marca in začetku aprila, proti jugu pa lahko odletijo že v drugi polovici avgusta.

Smrdokavre so kvalifikacijska vrsta območja Natura 2000 Goričko in imajo status zavarovane vrste. Na slovenskem rdečem seznamu ogroženih vrst imajo status kritično ogrožene vrste. Grožnjo jim predstavlja predvsem izginjanje življenjskega prostora, kar je rezultat krčenja visokodebelnih sadovnjakov, izginjanja ekstenzivnih travnikov, spreminjanja travnikov v njive in urbanizacije podeželskih naselij.

Več zanimivosti o smrdokavrah lahko spoznate na naši spletni strani ali pa v kratkem dokumentarnem filmu »Upkač«, ki ga je izdalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sklopu istoimenskega projekta. 

Vabljeni k ogledu!  

B

Besedilo je pripravil Tomaž Koltai. Avtor zgornje fotografije smrdokavre je Dejan Rocner, spodnje pa Alen Ploj.