Druga številka priloge »Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki«

Pripravili smo drugo številko priloge Zelene dežele o biodiverziteti in kmetijstvu. V njej predstavljamo pomen in ogroženost cvetočih travnikov in travniških sadovnjakov ter ptic kmetijske krajine. Poseben prispevek je namenjen avtohtonim pasmam domačih živali, ki jih običajno spregledamo, ko govorimo o biodiverziteti. Predstavljamo tudi osnove ohranitvenega kmetijstva, ki veliko skrbi namenja prav varovanju biodiverzitete tal, ki je ključna za zagotavljanje trajne rodovitnosti. Spoznali boste tudi dve kmetiji s posluhom za naravo, tokrat iz Krajinskega parka Goričko in Notranjskega regijskega parka.

Priloga je izšla v nakladi 94.000 izvodov. Vabljeni k branju!

Besedilo je pripravil Danilo Bevk.