Zaključek projekta LIFE NATURAVIVA

POLJUDNO POROČILO REZULTATOV PROJEKTA LIFE NATURAVIVA

Konec avgusta 2022 se je zaključil projekt LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta — umetnost življenja, katerega glavni cilj je bil ozaveščanje javnosti o biotski raznovrstnosti. Ena od razlag projektnega naslova je, da je velika umetnost živeti v ravnovesju med izkoriščanjem narave za trenutne potrebe in ohranjanjem narave za potrebe prihodnjih generacij. Logotip projekta je pahljača v barvah mavrice, ki predstavlja najširši spekter biotske raznovrstnosti, od organizmov, vrst do ekosistemov. Vendar ena barva manjka, kar nas opozarja, da je precejšen del biotske raznovrstnosti zaradi nas že izumrl.

Projektno območje je bilo celotno ozemlje Slovenije. Ker je šlo za komunikacijski projekt, so bili ključni prebivalci Slovenije. V projektu je sodelovalo deset partnerjev, zaskrbljenih za dobrobit biotske raznovrstnosti: Nacionalni inštitut za biologijo, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Triglavski narodni park, Notranjski regijski park, Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko, Krajinski park Ljubljansko barje, Grm Novo mesto — center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Tako raznoliko partnerstvo pomeni, da smo med projektom imeli na voljo različne učne in komunikacijske izkušnje, kar je nujno za nagovarjanje različnih ciljnih skupin. To nam je tudi omogočalo, da so dejavnosti za lokalno prebivalstvo organizirali lokalni strokovnjaki, ki so običajno bolje sprejeti kot strokovnjaki, ki prihajajo od drugod.

R

R

Osrednja tema projekta je bila promocija biotske raznovrstnosti Slovenije. Glavni cilj je bil povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti med različnimi ciljnimi skupinami javnosti ter z informiranjem, komuniciranjem in izobraževanjem poudariti potrebo po njenem ohranjanju. Najpomembnejše ciljne skupine so bili otroci, dijaki in študenti, kmetovalci, prebivalci mest in podeželja ter prebivalci in obiskovalci zavarovanih območij narave. Posebna ciljna skupina so bili ljudje, ki jih dogodki, katerih glavna tema je biotska raznovrstnost, običajno ne pritegnejo, saj so o tem naravnem pojavu precej nepoučeni. Veliko naših izdelkov in dejavnosti je pritegnilo tujce, ki so obiskali Slovenijo, tako da je bilo izobraževanje turistov o naravi Slovenije nekakšen stranski učinek projekta.

Vse aktivnosti in rezultate projekta smo sproti dokumentirali in objavljali na naši spletni strani www.naturaviva.si, številne pa smo predstavili tudi na našem Facebook profilu in YouTube kanalu. Za večjo prepoznavnost projekta smo na dogodkih uporabljali namizne zastavice, reklamne zastave, promocijske panoje, stole, vozila, prekrita z lokalnimi simboli biotske raznovrstnosti, med obiskovalce pa smo razdelili na tisoče pisal, magnetov, priponk, kap in majic z motivi biodiverzitete. V Poljudnem poročilu rezultatov projekta LIFE NATURAVIVA vam predstavljamo najuspešnejše, najvidnejše in najbolj obiskane dejavnosti; celoten seznam pa bo predstavljen v našem končnem poročilu in na naši spletni strani.

Besedilo so pripravili sodelavci LIFE NATURAVIVA z Nacionalnega inštituta za biologijo.