Tretja številka priloge »Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki«

V tretji številki priloge časopisa Zelena dežela o biodiverziteti in kmetijstvu predstavljamo pomen in ogroženost opraševalcev ter mejice, ki vedno težje najdejo prostor v današnji kmetijski krajini. Poseben prispevek je namenjen varovanju rastlinskih genskih virov, ki so tudi dragocen del biodiverzitete.

Predstavljamo tudi koristne organizme. V naravi sicer ni škodljivih in koristnih organizmov. O škodljivcih govorimo na kmetijskih površinah, ko se zaradi neravnovesja (monokultura, odsotnost plenilcev …) nek organizem preveč namnoži in zato povzroča gospodarsko škodo. Narava ima rešitev za to. Spoznali boste tudi kmetijo, tokrat iz Krajinskega parka Ljubljansko barje.

To je zadnja številka priloge o biodiverziteti. Upamo, da bodo prispevki pripomogli k boljšemu razumevanju sobivanja kmetijstva in narave.

Priloga je izšla v nakladi 94.000 izvodov. Vabljeni k branju!

Besedilo je pripravil Danilo Bevk.