Fotografska razstava »BIOTSKA PESTROST JE OGROŽENA«

Polona Gorišek, naravoslovna fotografinja, po izobrazbi biologinja in profesorica na osnovni šoli, se ponovno predstavlja na gradu Podsreda, kjer je že pred petimi leti imela fotografsko razstavo v grajskih galerijskih prostorih. V letošnjem letu je na povabilo Kozjanskega parka pripravila fotografsko razstavo »Biotska pestrost je ogrožena«, in sicer v okviru evropskega projekta LIFE NATURAVIVA.

10 prečudovitih fotografij narave in 10 fotografij, ki predstavljajo grožnjo in dejstvo, da je naša biotska pestrost ogrožena, so razstavljene na velikih zunanjih panojih pred gradom Podsreda. Lepa kozjanska krajina, cvetoči travnik, redke živalske vrste, tradicionalni način kmetovanja so pozitivni trenutki ujeti v objektiv, medtem ko fotografije polite gnojnice, zabetonirane reke, degradirane kulturne krajine, zaraščene jablane prikazujejo brezbrižnost človeka do narave.

Polona Gorišek je z naravo močno povezana. Živi in fotografira v dolini reke Gračnice, na območju, ki spada v biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Vse svoje življenje opazuje in  preučuje povezave med živo in neživo naravo, odnose med živimi bitji, njihovo življenje v ravnovesju in posledice, ko se le ta poruši, medsebojne vplive vrst in vplive človeka.

Z naravoslovno in ohranitveno fotografijo se je pričela resneje ukvarjati konec leta 2012, predvsem v želji po boljših dokumentarnih fotografijah dogodkov, zanimivih, redkih in ogroženih vrst živih bitij in življenjskih okolij, ki izginjajo. Polona ugotavlja, da je najbolj žalostno to, da smo za to odgovorni ljudje, najinteligentnejša vrsta na planetu, ki smo hkrati najbolj uničevalna.

Z razstavo želi Kozjanski park skupaj z avtorico fotografij opozoriti, da je naša narava in njena pestrost ogrožena in da smo vsi s svojimi ravnanji odgovorni za prihodnost našega planeta.

Razstava bo na zunanjem dvorišču gradu Podsreda (dostopno vedno) na ogled do 31. 3. 2022.

s

Avtorica zgornje in spodnje fotografije razstave je Mojca Valenčak, besedilo je pripravila Nina Klavdija Gabron.