Biodiverziteta in voda

Na Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA ob Svetovnem dnevu voda, 22. marca 2021, izdali četrti novičnik, ki tokrat nosi naslov »Biodiverziteta in voda« in predstavlja biodiverziteto vodnih in obvodnih življenjskih prostorov na območju Krajinskega parka Goričko.

V novičniku smo predstavili različna mokrišča na Goričkem in osvetlili njihov pomen pri ohranjanju čistih in kvalitetnih vodnih virov. Izpostavili smo številne znane in manj znane živalske in rastlinske vrste vezane na vodna okolja in predstavili njihove značilnosti, podali pa smo tudi nasvete kako ohranjati biodiverziteto in vitalnost vodnih in obvodnih življenjskih prostorov. Za preverjanje pridobljenega znanja smo vključili še nagradno mrežasto križanko.

Novičnik bodo v prihodnjih dneh po pošti prejela vsa gospodinjstva na Goričkem, v digitalni obliki pa je dostopen vsem na spletni strani  na tej povezavi.

Vabljeni k prebiranju!

Besedilo je pripravil Tomaž Koltai. Avtor zgornje fotografije je Dejan Rocner.