Fotografska razstava Biodiverziteta Slovenije

Izraz biodiverziteta je poslovenjena tujka, ki počasi prihaja v naše uho. Opisuje neverjetno pestrost življenja na Zemlji. To niso samo različne vrste, ki naj bi jih bilo na Zemlji več kot 10 milijonov. To je tudi različnost osebkov vsake izmed njih in osupljiva pestrost življenjskih navad. Biodiverziteta, kakršno poznamo danes, je nastala v procesu, ki traja že več kot 3,5 milijarde let, to je, odkar obstaja življenje na Zemlji. V zadnjih desetletjih opažamo, da se biotska pestrost zmanjšuje – populacije se krčijo, več vrst izumre, kakor jih nastane. Veliko znakov kaže, da smo za upadanje pestrosti pretežno odgovorni ljudje. Biodiverzitete sicer ne bomo uničili, lahko pa jo tako močno spremenimo, da bodo postale razmere za naše življenje precej slabše kakor so danes.  Si tega res želimo?

V okviru projekta LIFE Naturaviva bomo v počastitev mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti, ki ga praznujemo 22. maja, pripravili veliko zunanjo razstavo z naslovom Biodiverziteta Slovenije. Slovenija obsega dobrega 0,01 % kopnega na Zemlji in ima velikosti in geografskemu položaju primeren delež svetovne biodiverzitete. Poznamo okoli 25.000 vrst, verjetno pa na našem ozemlju živi vsaj še enkrat toliko doslej nepoznanih vrst. Na 80 panojih Jakopičevega sprehajališča v Tivoliju bo predstavljen le delček naše čudovite narave, saj na eni sami razstavi, naj je še tako obsežna, ni mogoče predstaviti niti vseh rastlin niti vseh ptic ali vseh hroščev, kaj šele celotne biodiverzitete Slovenije. Razstava bo na ogled od 14. maja do 1. julija 2021, uradno odprtje razstave pa bo 19. maja ob 13.00 na Jakopičevem razstavišču – zaradi dežja ODPOVEDANO.

Vljudno vabljeni na ogled!

Razstavo Biodiverziteta Slovenije je omogočil Turizem Ljubljana. Besedilo sta pripravila Maja Opalički Slabe in Davorin Tome, ki je tudi avtor zgornje fotografije polojnika.