20. maj – Svetovni dan čebel

Letos že tretjič obeležujemo svetovni dan čebel, ki je bil razglašen na pobudo Slovenije. To je dan, ko se spomnimo vseh opraševalcev, ne le medonosne čebele. Opraševalci zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, ki je pomembna tako za kmetijstvo kot ohranjanje biodiverzitete. Brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti.

V Sloveniji poleg kranjske čebele živi še prek 500 vrst divjih čebel (čmrljev in čebel samotark), oprašujejo pa tudi muhe trepetavke, metulji, nekateri hrošči in ose. Vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo je ocenjena na 120 milijonov EUR letno. Ohranimo pestrost opraševalcev tudi za prihodnje generacije!

Več o opraševalcih v videih Nacionalnega inštituta za biologijo:

Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane:

Čmrlji – mojstri opraševanja:

Čebele samotarke – ali jih poznate?