KRAJINSKI PARK GORIČKO

Krajinski park Goričko je drugi največji naravni park v Sloveniji in s 462 km2 naš največji krajinski park. Gričevje na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije na zahodni strani obdaja meja z Avstrijo, na vzhodni pa meja z Madžarsko. Na severnem delu se meji združita v tromejo med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Krajinski park Goričko je bil vzpostavljen leta 2003, leto kasneje pa je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je njegov upravljalec. Sedež parka se nahaja v največjem gradu v Sloveniji, gradu Grad. Krajinski park Goričko je del trideželnega parka Goričko-Raab (Avstrija)–Őrség (Madžarska), ki povezuje naravo preko državnih meja.

Krajinski park Goričko zaznamuje velika stopnja biodiverzitete, ki se odraža kot rezultat slikovite mozaične kmetijske kulturne krajine. Ta mozaik sestavljajo različni naravni in polnaravni življenjski prostori, v katerih najdemo številne ogrožene rastlinske in živalske vrste, ki so drugod že izginile. V pisanem mozaiku goričke krajine bomo našli prepletajoče se suhe in vlažne travnike, visokodebelne sadovnjake, vinograde, mejice, posamična drevesa, vijugaste potoke, mlake, jezera, gozdove, polja in številna majhna naselja, razložena po gričih in dolinah Goričkega. Tovrstno kulturno krajino so skozi dolga stoletja oblikovale delovne kmečke roke Goričank in Goričancev, ki so bili vajeni kmetovanja v sozvočju z naravo.

Na območju Krajinskega parka Goričko najdemo 44 naravnih vrednot državnega pomena, med katerimi so izjemna in posebna drevesa, stoječe vode in potoki, geološke posebnosti in dobro ohranjeni življenjski prostori. Najbolj razpoznavne so Sotinski breg, ki je tudi najvišji vrh Prekmurja, slatinski vrelec v Nuskovi, kamnolom vulkanskega tufa pri Gradu, drugi najdebelejši kostanj v Sloveniji na Tetajnem bregu, Ledavsko jezero in mokrotni travniki v dolini Kobiljskega potoka.

Skoraj v celoti je območje Krajinskega parka Goričko vključeno v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Na območju Natura 2000 Goričko aktivno varujemo sedem evropsko ogroženih življenjskih prostorov, eno rastlinsko vrsto in 38 živalskih vrst, od tega 14 vrst ptic. Seveda se poleg teh na Goričkem varujejo še mnoge druge, v slovenskem merilu redke in zavarovane rastlinske ter živalske vrste. Krajino Goričkega dopolnjuje tudi bogata kulturna dediščina.

Najbolj znani živalski prebivalci Goričkega so smrdokavra, bela štorklja, veliki skovik in vidra. Med dobro polovico slovenskih vrst netopirjev, ki živijo na Goričkem, sta najbolj poznana mali podkovnjak in navadni netopir. Izmed stotih vrst dnevnih metuljev sta največja značilnost strašničin in temni mravljiščar, ki imata prav na območju Goričkega in Narodnega parka Őrség največjo sklenjeno razširjenost v srednji Evropi. Suhe travnike spomladi obarvajo travniške orhideje in klinčki, mokrotne travnike pa sibirske perunike, rumene maslenice in močvirski svišči. Posebnost Goričkega je grmičasti dišeči volčin, ki ga bomo v Sloveniji našli le v Krajinskem parku Goričko.  

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko izvajamo z rednim delom in številnimi projekti varstvene ukrepe s katerimi neposredno ohranjamo življenjske prostore in ogrožene rastlinske in živalske vrste in aktivnosti s katerimi želimo izpostaviti bogato naravno dediščino Goričkega in njen pomen, ter prenesti to znanje obiskovalcem parka, lokalnemu prebivalstvu in mlajšim generacijam. Slednje poslanstvo, predstavitev pestre biodiverzitete Krajinskega parka Goričko in njenega pomena še posebej intenzivno izvajamo v projektu LIFE NATURAVIVA.

Več informacij o parku in našem delu je na voljo na povezavi.

M

Avtor zgornje fotografije (pokrajina Goričkega) je Jošt Gantar, besedilo in spodnje fotografije so pripravili v krajinskem parku Goričko.