Fotografski natečaj “Biodiverziteta – umetnost življenja” 2020

JZ Kozjanski park, partner projekta Life Naturaviva, razpisuje fotografski natečaj “Biodiverziteta – umetnost življenja” 2020.  Preko fotografij in tematskih sklopov, ki jih razpisujemo v tem natečaju, želimo razkriti izjemne naravne dragocenosti Kozjanskega parka in njegovo biodiverziteto.

Natečaja se lahko udeležite vsi, ki se boste prijavili in poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v letu 2020 znotraj meja Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Natečaj ima 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji; ter 5 različnih tematskih sklopov: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – ljudje in E – kozjansko jabolko. Časovni mejnik za oddajo fotografij je 31. januar 2021.

Informacije in prijave: JZ Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, 03 800 71 00, kozjanskipark@kp.gov.si ali nina.gabron@kp.gov.si.

Razpisni pogoji fotografskega natečaja “Biodiverziteta – umetnost življenja” 2020

Prijavnica za fotografski natečaj “Biodiverziteta – umetnost življenja” 2020

Avtor zgornje fotografije polža z naslovom Mostninar je Franc Lamovšek – priznanje v kategoriji B – narava na fotografskem natečaju Kozjansko 2019 med odraslimi avtorji.