Razstava Ekosistemi Slovenije v centrih Qlandia

Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta bo od 9.9.2019 dalje gostovala po vseh nakupovalnih središčih Qlandia po Sloveniji. Razstava bo na ogled po dva tedna, najprej v Kranju, potem se bo preselila v Kamnik in naprej v Novo Gorico, Novo mesto, Krško, Ptuj in Maribor.

Na razstavnih panojih je predstavljeno osem osnovnih ekosistemov, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. V Sloveniji je biodiverziteta tako bogata zaradi njene lege, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske. In ker je razporejena na relativno majhni površini države, je to za Evropo nekaj posebnega.

Na spletni strani si lahko ogledate elektronsko verzijo panojev.

Vabljeni!