Biodiverziteta v Kozjanskem parku septembra

V Kozjanskem parku smo izdali nov plakat o naravi in biodiverziteti našega zavarovanega območja za mesec september 2019.

Na vsakem plakatu želimo predstaviti nekoga, ki lepo skrbi za določeno rastlinsko ali živalsko vrsto. Tako na plakatu poleg septembrske narave predstavljamo družino Šturbej z Vetrnika, ki svoje travnike upravlja brez gnojenja in s pozno košnjo. S tem omogoča semenitev travniškim rastlinskim vrstam in s tem ohranitev Natura 2000 habitata v ugodnem stanju. Na njihovem travniku je speljana tudi botanična učna pot, ki jo obišče mnogo skupin in posameznikov.

Plakate lahko trenutno vidite na 27 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.