Praznik kozjanskega jabolka in odprtje “Grajske poti Podsreda”

Letošnjo jesen se bomo v Kozjanskem parku zopet poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom in praznovali jubilejni 20. Praznik kozjanskega jabolka. Tokrat se bodo številni dogodki simbolično odvili med 20. septembrom in 20. oktobrom 2019. Višek prireditve bo kot vsako leto doslej drugi vikend v oktobru z bogatim sejemskim dogajanjem v trgu Podsreda. Oba dneva se bo v trgu Podsreda odvijala tržnica regionalnih produktov, bogat kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, športne, tekmovalne in družabne igre, predstavitev projektov, šol, zavarovanih območij, društev, tradicionalnih obrti, predstavitev predelave sadja… Tukaj si lahko ogledate celoten program 20. Praznika kozjanskega jabolka.

Med številnimi dogodki, ki jih Kozjanski park pripravlja v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka je tudi odprtje »Grajske poti Podsreda«, ki smo jo uredili v okviru projekta Life Naturaviva. 2,5 km dolga interaktivna grajske učna pot o biodiverziteti vodi od srednjeveškega trga do gradu Podsreda in jo bomo odprli v torek, 8.oktobra 2019 ob 11. uri na upravi Kozjanskega parka v Podsredi (Podsreda 45). S potjo bomo poskušali nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in dobijo nova znanja o bogati biotski pestrosti okolice.

Vabljeni!

 

Avtorica fotografije sadovnjaka je Barbara Ploštajner.